Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

LẠI BÀN VỀ KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc đến nay gần một tháng. Thế nhưng thông tin trên mạng xã hội đến nay vẫn có nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ về kết quả bầu cử của Đại hội khi cho rằng: Việc bầu cử chỉ là “hợp thức hóa” đã lựa chọn từ trước; chống tham nhũng nhưng mục tiêu chủ yếu là “triệt hạ phe cánh” của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để phủ nhận công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, một số các đài báo bên ngoài nêu các ý kiến cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có lộ trình khôi phục “Cương lĩnh 91” để thâu tóm quyền lực …Tôi cũng như nhiều người khi đọc các ý kiến trên đều hết sức ngạc nhiên về các ý kiến đó.

Trước hết phải nói rằng việc bầu cử ở Đại hội XIII cũng như ở các kỳ đại hội trước của Đảng là hết sức khách quan và trách nhiệm! Theo quy định của Đảng thì khóa cũ chuẩn bị cho nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và nhân sự cả Bộ Chinh trị, Ban Bí thư khóa mới. Quá trình chuẩn bị nhân sự tuân theo một lộ trình hết sức khoa học, trong đó xác định lấy tiêu chuẩn phẩm chất và năng lực đã được cụ thể hóa qua các văn bản ngày càng được bổ sung, hoàn chỉnh. Có thể nói do quá trình chuẩn bị kỹ càng như vậy nên Ban Chấp hành Trung ương khi trình ra Đại hội sau hai ngày thảo luận ở các Đoàn đại biểu và ở Hội trường đã thống nhất rất cao. Ngay cả một số trường hợp được các Đoàn giới thiệu bổ sung khi rút nhưng người giới thiệu không đồng ý thì Đoàn Chủ tịch Đại hội đã quyết định đưa ra Đại hội bỏ phiếu kín và các trường hợp đó không quá bán nên không bổ sung vào danh sách để bầu. Dư luận cho rằng cách làm đó thể hiện việc mở rộng và phát huy dân chủ ngày càng cao hơn. Việc bầu cử ở Đại hội và ở kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đều bảo đảm số dư theo quy định. Vì vậy khi phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu thành công của Đại hội XIII rất tốt đẹp. Cho nên ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc bầu cử nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng chỉ là “hợp thức hóa “ là không có cơ sở và hoàn toàn không đúng.

Tôi lại càng ngạc nhiên khi có ý kiến cho rằng danh sách Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII số phiếu bầu cử công bố là do thỏa thuận, mặc định là 80%, việc cơ cấu nhân sự có 19 Ủy viên Trung ương quê Hà Nội, có tới một phần mười đại biểu quân đội trúng cử, trong danh sách Bộ Chính trị chỉ có một nữ, không có người dân tộc thiểu số để xuyên tạc bình đẳng giới, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước hết phải nói rằng, việc bầu cử được tiến hành theo đúng Luật Bầu cử và Quy chế Bầu cử mà Đại hội đã thông qua. Đại hội Đảng là sự kiện trọng đại và là công việc vô cùng nghiêm túc nên tôi thấy các ý kiến trên là một sự xuyên tạc quá lộ rõ, thể hiện ý đồ của những người viết hòng phủ nhận kết quả của Đại hội XIII của Đảng. Tại sao có thể nói rằng việc bầu cử của Đại hội là do “thỏa thuận”, “mặc định”. Trong số mười lăm phần trăm không trúng cử có hai trường hợp Ủy viên Trung ương không được đại hội bầu để tái cử. Điều đó thể hiện sự khách quan và công tâm của Đại hội XIII của Đảng. Còn việc cho rằng các đại biểu Hà Nội và Quân đội trúng cử nhiều thì đây là hai Đảng bộ lớn. Việc Bộ Chính trị chỉ có một nữ tham gia thì không nên quy kết vấn đề bình đẳng giới cũng như không có người dân tộc thì không nên nói về sự bình đẳng giữa các dân tộc vì khi nói đến thành công nhân sự của Đại hội XIII thì nhiều ý kiến cho rằng Đại hội chú trọng tiêu chuẩn của các chức danh hơn là cơ cấu. Việc Đại hội kết thúc sớm gần hai ngày là do các nội dung, chương trình Đại hội đã hoàn thành chứ không phải “tránh đêm dài lắm mộng “ như trên mạng xã hội nói …

Điều cuối cùng tôi muốn nói trong bài viết này là công tác nhân sự trong Đại hội XIII là rất khách quan và công tâm chứ không phải dùng chống tham nhũng để “triệt hạ” người của lãnh đạo này khác vì việc chống tham nhũng được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là giặc “nội xâm” nên “không ngừng nghỉ” . Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa ra thông điệp rất rõ ràng là : “ngày mai đại hội thì hôm nay vẫn tiếp tục chống tham nhũng”. Do vậy khi bàn đến nhân sự Đại hội hãy chú ý đến tính khách quan thì mới thuyết phục được người khác!

2 nhận xét:

  1. Xây đi đôi với chống; phát triển đi đôi với đấu tranh chống lại những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất; có như vậy Đảng ta mới thật sự trong sạch vững mạnh.

    Trả lờiXóa