Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Hiện nay, không gian mạng đang bị các thế lực thù địch, cơ hội triệt để lợi dụng để tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đặc biệt là tuyên truyền chống phá. Chính vì vậy, trong thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần thực sự có sự đổi mới trong tư duy, cách thức để giành được thế chủ động và đấu tranh có hiệu quả trên “miền chiến sự thứ năm” này.

 Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua cho thấy tính hiệu quả, thuận lợi trong thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác qua Internet, mạng xã hội và các hình thức trực tuyến khác. Đây có thể là một bước đệm để thúc đẩy việc sử dụng, phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin và rút ra các bài học kinh nghiệm. Trước hết, phải xây dựng, duy trì việc giám sát, kiểm soát và xử phạt nghiêm, công khai các trường hợp cá nhân, tổ chức tung tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang cho dư luận, ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ngăn chặn hoàn toàn các thông tin trái chiều, cần phân biệt rõ ràng giữa “thông tin xấu, độc” và “thông tin phản biện mang tính tích cực”. Hai là, tăng cường chất lượng nội dung và hình thức các trang mạng, website của các cơ quan, đơn vị và thành lập các nhóm (group) trên mạng xã hội để tăng cường lượng thông tin chính thống, tích cực, tạo thế “cân bằng” tiến tới trạng thái “áp đảo” lượng thông tin tiêu cực, xuyên tạc. Ba là, các tuyến tin bài, sản phẩm thông tin đối ngoại phải thực sự có ý tưởng, sáng tạo; đẩy mạnh việc lồng ghép thông tin đối ngoại vào các ấn phẩm văn hóa gần gũi, có khả năng tiếp cận dễ dàng tới các đối tượng (video game, phim, sản phẩm âm nhạc, văn hóa,…), phù hợp với việc tuyên truyền, đăng tải trên không gian mạng. Clip Ghen Cô-vy là một minh chứng rất rõ về tính hiệu quả, sáng tạo của hình thức truyền thông mới. Bốn là, đẩy mạnh xây dựng các chiến lược truyền thông trên mạng xã hội gắn với một nội dung, sự kiện trọng tâm theo từng giai đoạn cụ thể.

Trong gần 1 năm phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan báo chí, thông tấn trên cả nước đồng loạt thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, đã góp phần tạo nên một hiệu ứng to lớn, lan tỏa và có tác động sâu sắc tới nhận thức của toàn xã hội. Sự “đoàn kết” của các cơ quan báo chí trong một chiến lược thông tin chung là một phương thức quan trọng góp phần đẩy lùi và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, cơ hội.

2 nhận xét:

  1. Trên các trang MXH hiện nay tràn lan các thông tin xấu, độc. Vì vậy chúng ta cần phải có sự nhìn nhận khách quan, chính xác, toàn diện về mọi vấn đề; nhất là khi tiếp nhận các thông tin trái chiều. Hãy thể hiện đúng là người Việt Nam yêu nước trong sự tỉnh táo và sáng suốt.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu mọi người dân đều tỉnh táo, sáng suốt trong sàng lọc thông tin, nhận diện và ứng xử phù hợp trước những thông tin xấu độc thì các thế lực thù địch không dễ bề lợi dụng để chống phá.

    Trả lờiXóa