Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

KHÔNG NGỪNG PHÁT HUY BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Những năm qua, BĐBP đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nên truyền thống vẻ vang, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận.

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, ngay sau thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập 3 lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đất liền, bờ biển, giới tuyến và các mục tiêu quan trọng ở nội địa, gồm: Công an Biên phòng và Cảnh sát vũ trang thuộc Bộ Công an; cùng các đơn vị Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ bảo vệ, gồm: Trung đoàn Tây Bắc, Đại đoàn 350 và Tiểu đoàn 25.

Ngày 3-3-1959, thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng” của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Từ đây, nước ta chính thức có một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác nội địa, biên phòng, tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ gắn với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận của Bộ?Chính trị và các quyết định của Chính phủ, khẳng định sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Đảng ta.

Để chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác, đề ra đối sách đúng đắn, kịp thời; có quyết tâm, chủ trương, biện pháp mạnh mẽ, chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia không để bị động, bất ngờ về chiến lược, ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Về xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới, nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới” và “mỗi người dân khu vực biên giới là một cột mốc sống”...

Những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, dự báo tình hình; chủ động báo cáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới và vùng biển, đảo của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tổ chức, sử dụng lực lượng BĐBP trong tác chiến bảo vệ biển, đảo; chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Bộ Tư lệnh BĐBP cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh các quân khu chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập tác chiến bảo vệ biên giới, vùng biển; diễn tập liên hợp chống khủng bố; phối hợp với các lực lượng bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước...

Trong phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã bền bỉ chịu đựng, khắc phục khó khăn gian khổ, nỗ lực và quyết tâm, xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch trên biên giới, cửa khẩu, góp phần ngăn chặn dịch xâm nhập từ nước ngoài vào trong nước. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm về ma túy, chỉ tính riêng từ năm 2015 đến năm 2020, các đơn vị BĐBP đã triển khai 16 kế hoạch cao điểm, 43 kế hoạch nghiệp vụ; xác lập, đấu tranh thành công 467 chuyên án, thu giữ trên 13 tấn ma túy các loại; bắt, xử lý 42.793 vụ/70.462 đối tượng; khởi tố 3.487 vụ/3.970 đối tượng...

Lực lượng BĐBP tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các cửa khẩu theo chủ trương của Chính phủ như triển khai thực hiện thủ tục Biên phòng điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa kiểm soát xuất, nhập cảnh..., góp phần tạo điều kiện thông thoáng trong lưu thông hàng hóa, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thực hiện công tác đối ngoại biên phòng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại quân sự, quốc phòng, biên phòng với ngoại giao nhân dân...

Trong công tác xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, các đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với nhiều mô hình đạt hiệu quả thiết thực như: Phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản; phong trào ngư dân tự quản bảo vệ tàu thuyền, bến bãi an toàn, buôn làng không có người vượt biên trái phép...

Các đơn vị BĐBP đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Biên phòng toàn dân, về biên giới, hải đảo; tổ chức các cuộc vận động, các chương trình hoạt động thiết thực hướng về biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ biên phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, BĐBP đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xóa đói, giảm nghèo địa bàn biên giới.

Nhiều phong trào, mô hình hay do BĐBP tham mưu và thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm đối với đồng bào nơi biên giới, tiêu biểu như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, các Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Cùng với đó, hiện nay, BĐBP đang tăng cường 321 cán bộ Biên phòng cho các xã biên giới; phân công 2.096 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới; phân công 9.661 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 47.247 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

62 năm qua, dù trải qua nhiều nhiệm vụ vô cùng khó khăn, gian khổ, nhưng BĐBP đã hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những chiến công đạt được trong chiến đấu, công tác của BĐBP đã góp phần cho sự ổn định và phát triển bền vững của Tổ quốc, làm đẹp thêm hình ảnh, truyền thống anh hùng của QĐND Việt Nam và BĐBP.

Với những chiến công trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Nguồn: Hà Thu - báo Biên Phòng

2 nhận xét:

  1. Những chiến công đạt được trong chiến đấu, công tác của BĐBP đã góp phần cho sự ổn định và phát triển bền vững của Tổ quốc

    Trả lờiXóa