Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

TẦM NHÌN XA

Đại hội XIII là lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng ta đưa mục “Tầm nhìn và định hướng phát triển” vào văn kiện. Trước đây, văn kiện Đại hội Đảng thường chỉ đề cập đến mục tiêu cho nhiệm kỳ, giai đoạn. Lần này, Đảng ta đề cập đến vấn đề “tầm nhìn” và trong “tầm nhìn” thì có mục tiêu.

Tầm nhìn theo nghĩa đen là khả năng nhìn, là khoảng cách mà con người có thể nhìn thấy. Theo nghĩa bóng, đó là sự hình dung của một người hay một tổ chức về mục tiêu cần đạt được, về điểm cần đến trong một khoảng thời gian nào đó. Dân gian vẫn nói, “lãnh đạo hơn nhau bởi cái đầu”, thực chất là nói đến sự khác biệt bởi tầm nhìn. Jonathan Swift, nhà văn, nhà tư tưởng lớn (gốc Anh) cho rằng: “Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn thấy được những gì mà người khác không nhìn thấy”. Bà Jody Williams, người nhận giải Nobel Hòa bình năm 1997, nhấn mạnh: “Sự khác biệt giữa một người bình thường và một người xuất chúng nằm ở cách nhìn đối với bản thân trong mối tương quan với cuộc đời. Có niềm tin vào chính mình, bạn có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trong cuộc sống. Tầm nhìn hạn chế luôn dẫn dắt con người đến câu trả lời “không thể”.

J.Maxwell, tác giả của nhiều cuốn sách gối đầu cho các CEO lừng danh trên thế giới, đã chia “tầm nhìn” thành 3 cấp độ: (1) Sự nhận thức, nhìn thấy những điều đang tồn tại nhưng bị che khuất bằng con mắt thực tế; (2) Sự nhìn thấy những điều có khả năng sẽ diễn ra bằng con mắt phán đoán; (3) Sự nhìn thấy những điều nhiều khả năng xảy ra bằng óc tư duy, phán đoán, dự báo.

“Phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN” là tầm nhìn về mục tiêu tổng quát, sau khi Đảng ta đã phân tích, dự báo tình hình thế giới, đất nước những năm sắp tới. Hầu hết các nhà khoa học chính trị quốc tế quan tâm đến Việt Nam đều cho rằng, tầm nhìn đó đã đạt tới “cấp độ 3”.

Tầm nhìn đến “giữa thế kỷ XXI” là tầm nhìn xa, nhưng chúng ta ai cũng thấy đó không phải là mục tiêu xa vời. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã trao chúng ta niềm tin, truyền cho chúng ta cảm hứng và sự khát khao mãnh liệt để hiện thực hóa mục tiêu đó trong tương lai không xa.

2 nhận xét:

  1. Đảng ta luôn có rất nhiều sáng tạo trong từng giai đọan

    Trả lờiXóa
  2. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa