Thứ Năm, 4 tháng 3, 2021

VINH QUANG VÀ TRÁCH NHIỆM

Năm nay, cả nước thực hiện nhiệm vụ giao, nhận quân trong điều kiện hết sức đặc biệt do những diễn biến khá phức tạp của dịch Covid-19. Nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, nhưng yêu cầu đặt ra phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh có cơ hội lây lan.

Lường trước tình hình, Bộ Tổng Tham mưu đã sớm có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quân sự các địa phương và các đơn vị nhận quân triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vừa tổ chức giao quân trang trọng, đúng với không khí ngày hội lên đường của thanh niên cả nước, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đã thành truyền thống, ngày lên đường nhập ngũ của thanh niên trở thành ngày hội của tuổi trẻ cả nước. Mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, dẫu chịu nhiều tác động, chi phối của cơ chế thị trường, nhưng điều rất mừng là tỷ lệ thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ năm nay rất cao. Tỷ lệ đó thể hiện sự trưởng thành nhận thức của thanh niên, thể hiện quân đội vẫn là trường đại học lớn mà mỗi người, mỗi gia đình đều mong muốn con em mình được sống, được làm việc, được thể hiện trong môi trường công tác đặc biệt ấy.

Lễ giao, nhận quân năm nay ở nhiều địa phương vẫn có trống hội, vẫn có những chiếc cầu vinh quang, vẫn có cha mẹ, ông bà, người thân tiễn đưa thanh niên nhập ngũ về đơn vị. Vẫn có những giây phút nghẹn ngào với những vòng tay siết chặt giữa người lên đường và người ở lại. Nhưng đó không phải là sự chia ly, mà chính là sự gửi gắm, mong muốn người lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi ai cũng hiểu rằng, để đất nước phát triển, vững bước trên con đường hội nhập, thì rất cần Tổ quốc được bình yên. Những thanh niên ngày hôm nay lên đường nhập ngũ không chỉ là cơ hội để làm tròn bổn phận của mình với Tổ quốc, với nhân dân mà còn có trách nhiệm viết tiếp những chiến công trong dòng chảy lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc, của quân đội anh hùng.

Một cuộc sống mới đã bắt đầu với những chàng trai tuổi mười chín, đôi mươi của năm đầu quân ngũ. Vinh quang cũng rất nhiều, nhưng trách nhiệm cũng rất lớn lao. Bản lĩnh, niềm tin và tình đồng chí; tính tổ chức chặt chẽ và kỷ luật nghiêm minh của quân đội sẽ giúp mỗi thanh niên trưởng thành hơn, vững vàng hơn trong tương lai. Đất nước phồn thịnh và phát triển đều trông cậy vào tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của thanh niên, trong đó có sự đóng góp lớn của những người ngày hôm nay tạm biệt gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ.

2 nhận xét: