Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

LOẠI BỎ “SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ” TRƯỚC CÁI XẤU

Một điều dễ nhận thấy là trong thời gian qua, các vụ đại án tham nhũng thường được phát hiện thông qua dư luận và báo chí, từ đó được xử lý do chỉ đạo từ Trung ương. Vai trò của các tổ chức đảng ở các bộ, ngành, địa phương, đơn vị ở cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát để phát hiện sai phạm còn hạn chế. Trong khi đó, nhiệm vụ phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” cần phải làm tốt từ cấp cơ sở, đối với từng cán bộ, đảng viên. Một tổ chức đảng giàu sức sống, vững mạnh là một tổ chức đảng có khả năng thường xuyên loại bỏ được những hạn chế của mình, mà trong đó, phải có khả năng phát hiện những đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo đúng mức độ vi phạm.

Trong phương pháp cách mạng, chúng ta thường lấy tập thể để rèn cá nhân. Nhưng trong tác động đa chiều của cuộc sống hiện nay, một cá nhân có thể ảnh hưởng, gây tác hại, chuyển hóa về chất cả một tập thể, một tổ chức. Đó là vì, khi một cá nhân xấu vẫn có cơ hội để thăng tiến thì sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố vây cánh của mình; và những người khác sẽ lấy đó làm hình mẫu để tồn tại và vươn lên. Thời kỳ đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã gọi sự im lặng trước cái xấu là “sự im lặng đáng sợ”. Đó là sự im lặng vô trách nhiệm. Và càng đáng sợ hơn khi có những người sẵn sàng bắt tay với cái xấu vì lợi ích của mình. Như thế, cái xấu sẽ tiếp tục lan truyền và việc chuyển hóa cả tập thể là không tránh khỏi. Vì thế, “sự im lặng đáng sợ” ấy của các tập thể cần phải được phá bỏ.

Việc nhìn nhận rõ đâu là cá nhân “đen” trong một tập thể, để từ đó bài trừ, ngăn chặn, xử lý có vai trò quan trọng như ngăn chặn giọt mực, không để làm vấy bẩn cốc nước. Muốn làm được như thế thì tập thể, tổ chức đảng ở cơ sở cần phải tăng tính chiến đấu, sử dụng tốt các vũ khí thanh lọc, đó là phê bình và tự phê bình, thẳng thắn góp ý, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu của từng đảng viên trong chi bộ, trong đảng bộ để sửa chữa, rút kinh nghiệm. Không ngần ngại đấu tranh, làm rõ những vấn đề liên quan tới nhân cách, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của các đảng viên trong tổ chức đảng. Và khi một cán bộ, đảng viên nào đó trong tổ chức đảng đã bị xác định rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng thì phải dùng biện pháp tổ chức, kỷ luật kiên quyết xử lý, không để cá nhân đó tiếp tục gây ra tác hại. Qua đó cũng thấy, trách nhiệm để ngăn chặn những giọt mực loang ra là trách nhiệm chung của cả cấp cơ sở và cấp trên, của cả cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và mỗi đảng viên, quần chúng. Việc để các cán bộ có tín nhiệm thấp, có dư luận tiêu cực về phẩm chất, đạo đức, nhưng vẫn được đề bạt, bổ nhiệm là lỗi của tổ chức Đảng ở cơ sở. Vì thế, trong việc quy hoạch, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ, thì dù có "tác động", "định hướng" từ đâu đó nhưng cũng cần phải nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Khi mà một cán bộ có tín nhiệm thấp, có nhiều "điều ra, tiếng vào" thì cần phải hết sức thận trọng, xem xét kỹ lưỡng trước khi quy hoạch, bổ nhiệm.

Cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là cuộc đấu tranh còn lâu dài, quyết liệt, gian nan. Cuộc đấu tranh ấy càng đi vào chiều sâu thì càng cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Chống tiêu cực, tham nhũng chẳng nhìn đâu xa xôi mà cần phải chống ngay những mặt còn hạn chế trong bản thân mỗi chúng ta, dám kiên quyết đấu tranh với biểu hiện suy thoái, sai phạm, với cái xấu ngay trong chính tập thể của chúng ta, đơn vị của chúng ta, ngõ xóm nơi chúng ta ở. Để làm sao những "giọt mực đen" sẽ bị loại trừ, không thể vấy bẩn uy danh của Đảng, làm ảnh hưởng tới sức mạnh tập thể của các cơ quan, đơn vị và Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa