Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

THÁI ĐỘ TRƯỚC NHỮNG SAI LẦM, KHUYẾT ĐIỂM

Để có quan điểm, thái độ đúng đắn trước những sai lầm, khuyết điểm và đứng vững trước những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, việc nghiên cứu, nhận thức lại quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề này thật sự có ý nghĩa.

Trong dịp Đảng ta tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá hòng làm thất bại hoặc lu mờ sự kiện trọng đại này. Chiêu bài của chúng là cố tình làm ngơ trước những thành tựu vĩ đại mà Đảng ta đã mang lại cho nhân dân ta, đất nước ta trong 35 năm đổi mới vừa qua. Chúng ra sức rêu rao, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm của những tổ chức, cá nhân cán bộ,đảng viên và quy kết thành những sai lầm, khuyết điểm của Đảng nhằm hạ bệ, gieo rắc sự hoang mang, hoài nghi của những người nhẹ dạ, cả tin, từ đó làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng. Mặt khác, chúng đưa ra những dẫn chứng “hùng hồn” về nền chính trị dân chủ, tự do, văn minh của một số nước phát triển trên thế giới để kêu gọi Đảng ta phải cải tổ, cải cách, học tập, làm theo.

Để có quan điểm, thái độ đúng với những sai lầm, khuyết điểm và đứng vững trước các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, việc nghiên cứu, nhận thức lại quan điểm của V.I.Lênin trong tác phẩm “Thư gửi công nhân Mỹ” (ngày 20/8/1918) thật sự có ý nghĩa, cho dù tác phẩm này ra đời cách đây đã hơn 100 năm.

Trong thư gửi công nhân Mỹ - một nước tư bản chủ nghĩa hoàn toàn đối lập với chế độ xã hội chủ nghĩa mà nước Nga đang xây dựng, V.I.Lênin vẫn không ngần ngại thừa nhận: “Do trình độ phát triển cao của các lực lượng sản xuất của lao động liên hợp của con người, do việc sử dụng máy móc và tất cả những cái kỳ diệu của kỹ thuật mới nhất, nước Mỹ đã đứng hàng đầu trong các nước tự do và văn minh”. Đồng thời, V.I.Lênin cũng thẳng thắn nói với giai cấp công nhân Mỹ rằng, cách mạng nước Nga đang gặp rất nhiều sai lầm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những sai lầm trong khi đập tan sự phản kháng của lực lượng ủng hộ chế độ cũ, xây dựng chế độ xã hội mới; giai cấp nông dân có sai lầm, giai cấp công nhân có sai lầm và các Xô viết cũng mắc không ít sai lầm.

Đáng chú ý là thái độ đanh thép của V.I.Lênin trước những sai lầm đó: “Mặc dù báo chí vụ lợi của giai cấp tư sản cứ việc rêu rao khắp nơi mỗi khi cách mạng của chúng tôi phạm sai lầm. Những sai lầm của chúng tôi không làm cho chúng tôi sợ”.

Lý giải cho thái độ của mình, Lênin cho rằng: “Con đường của lịch sử không thẳng tắp như đại lộ Nép-xki... Kẻ nào chỉ “tán thành” cách mạng của giai cấp vô sản “với điều kiện” là: cách mạng phải diễn ra dễ dàng và không vấp váp, vô sản ở các nước phải có hành động thống nhất ngay tức khắc, cách mạng phải được bảo đảm trước là không thể thất bại được, cách mạng phải đi theo một con đường rộng lớn, thênh thang và thẳng tắp, người làm cách mạng, trên bước tiến tới thắng lợi, không phải tạm thời chịu những hy sinh hết sức lớn, không phải “cố thủ trong một pháo đài bị bao vây” hoặc không phải đi len lỏi trên những con đường núi nhỏ hẹp, ngoắt ngoéo, khó đi và đầy nguy hiểm, thì kẻ đó không phải là người cách mạng, kẻ đó chưa thoát khỏi tật thông thái rởm của giới trí thức tư sản, kẻ đó sẽ luôn luôn và thực sự rơi vào phe tư sản phản cách mạng, cũng như bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng cánh hữu, bọn men-sê-vích”. Người cho rằng, không phải hễ cách mạng bắt đầu, là con người trở thành thánh ngay. Các giai cấp lao động bị áp bức, bị mê muội, bị giam hãm trong cảnh bần cùng, dốt nát, dã man trong hàng thế kỷ, không thể nào hoàn thành cách mạng mà lại không phạm sai lầm… Nhưng cứ một trăm sai lầm mà nước Nga phạm phải bị giai cấp tư sản và tay sai của chúng đem đi rêu rao khắp nơi, thì có 10.000 hành vi vĩ đại và anh dũng xuất hiện ở khắp nơi trên đất nước Nga. Theo V.I.Lênin, những hành vi đó lại càng vĩ đại, càng anh dũng, vì chúng rất bình thường, ít ai biết đến, xuất hiện ngay trong sinh hoạt hàng ngày của người dân lao động, những người mà theo V.I.Lênin, không hề có thói quen và không có khả năng đem mỗi thắng lợi của mình ra rêu rao ở khắp mọi nơi.

V.I.Lênin còn đưa ra giả định rằng, nếu như cách mạng có 100 hành vi đúng và có 10.000 hành vi sai lầm chăng nữa thì cách mạng cũng không vì thế mà kém phần vĩ đại. Bởi vì, đây lần đầu tiên quảng đại quần chúng lao động đang tự mình xây dựng đời sống mới của mình, đang dựa vào kinh nghiệm bản thân để giải quyết các vấn đề gay go nhất của tổ chức xã hội chủ nghĩa.

V.I.Lênin cho rằng mỗi sai lầm của người lao động trong quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới cũng bằng hàng ngàn, hàng triệu thành tựu của thiểu số bóc lột, thành tựu trong nghệ thuật lừa bịp và bóc lột những người lao động. Vì chỉ có thông qua những sai lầm đó, công nhân và nông dân mới học tập được cách xây dựng một đời sống mới, mới vạch ra được con đường vượt qua hàng nghìn trở ngại để tiến tới chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chưa có tiền lệ nên ngoài những thành tựu to lớn đã giành được thì việc còn hạn chế, khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng trước đây và hiện nay, Đảng ta không giấu giếm sai lầm, khuyết điểm của mình, vì thế Đảng mới tồn tại, phát triển và được nhân dân tin tưởng. Nói như V.I.Lênin, cho dù Đảng có thể mắc sai lầm, khuyết điểm, chúng ta vẫn tin vào Đảng vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là cao đẹp; vì những thành quả Đảng mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta đã được lịch sử ghi nhận; vì con đường cách mạng là khó khăn, gian khổ, hy sinh. Chỉ khi nào Đảng không nhận thức được sai lầm, khuyết điểm, che dấu khuyết điểm, không kiên quyết khắc phục sai lầm, khuyết điểm thì khi đó Đảng tự đánh mất vai trò lãnh đạo của mình như Đảng Cộng sản Liên xô đã từng phạm phải.

Một trăm năm với bao vật đổi, sao rời, nhưng chân lý thì vẫn luôn được người đời thừa nhận, quan điểm của V.I.Lênin trong “Thư gửi công nhân Mỹ” vẫn như ngọn đèn pha soi sáng cho chúng ta trên con đường đi theo Đảng, tin theo Đảng làm cách mạng.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng chưa có tiền lệ nên ngoài những thành tựu to lớn đã giành được thì việc còn hạn chế, khuyết điểm là điều không thể tránh khỏi.

    Trả lờiXóa