Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO, THĂM THÂN, DU LỊCH, CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ĐỂ LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Đây là một trong những thủ đoạn mới mang tính hợp pháp, công khai mà các thế lực thù địch đã và đang sử dụng với mục đích hỗ trợ các đối tượng phản động, cực đoan trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo để hình thành các nhóm,  tổ chức, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng và tiến hành các hoạt động phá hoại, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc nước ta. Thủ đoạn này rất tinh vi, khó nhận biết, bởi lẽ chúng được núp dưới các hoạt động “nhân đạo”, “từ thiện”... của các tổ chức phi chính phủ  - NGO quốc tế hoặc việc nhập cảnh để thăm thân, du lịch của các đối tượng phản động từ nước ngoài. Sẽ không có gì phải lưu tâm khi các tổ chức này hoạt động theo đúng mục đích, tôn chỉ của nó. Vấn đề đáng chú ý là, các thế lực thù địch sử dụng những tổ chức này để thâm nhập vào các địa bàn chiến lược, khu vực nhạy cảm của nước ta để thu thập tình hình, báo cáo xuyên tạc chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tiếp cận, chỉ đạo bọn phản động, cực đoan trên địa bàn vùng dân tộc, tôn giáo, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, cực đoan, đòi “tự trị”, ly khai” nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội và tạo cớ can thiệp.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hàng trăm tổ chức NGO hoạt động trên 63 tỉnh thành; trong đó, có khoảng 200 tổ chức đến từ Mỹ đã triển khai nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực và địa bàn nhạy cảm. Trong các tổ chức này, có không ít tổ chức quan hệ chặt chẽ với đạo Tin Lành. Tại Tây Nam Bộ, lợi dụng vấn đề thăm thân, du lịch, làm từ thiện, hợp tác phát triển kinh tế, các thế lực phản động đã xâm nhập các chùa Khơmer làm từ thiện và tán phát băng đĩa có nội dung tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, kích động người Khơmer đòi “tự trị”, “ly khai”. Tại Tây Nguyên, lấy danh nghĩa các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các thế lực thù địch tìm cách xâm nhập địa bàn để nắm tình hình, hỗ trợ, kích động biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị xã hội.

Các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng nước ta hiện nay đa dạng, với tính chất nguy hiểm, vừa công khai, hợp pháp, vừa bí mật, bất hợp pháp cả trong nước và ngoài nước. Mặc dù, gây cho chúng ta những khó khăn nhất định song những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá ta lần lượt bị thất bại. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận diện rõ những hoạt động của chúng, chủ động đấu tranh phòng chống, đập tan các âm mưu, thủ đoạn của chúng, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa