Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thời gian càng lùi xa, những nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên có ý nghĩa và giá trị lớn lao. Nó cho thấy, những suy luận thiếu căn cứ khoa học, phi sự thật không đánh lừa được ai, cũng không khiến ai "mắc bẫy". Bởi rằng, chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử, thì cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

Thời gian càng lùi xa, mỗi người càng có thời gian để chiêm nghiệm, để cảm nhận sâu sắc hơn về Người và đó chính là "những người trên thế giới này, ngay trong một nước cũng như từ nước này sang nước khác, có bao nhiêu điều không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau về cảnh ngộ sống, về trình độ hiểu biết, về xu hướng chính trị, xã hội hay tôn giáo; nhưng miễn là không phải bọn áp bức bóc lột, bọn xâm lược và tay sai của chúng, thì mỗi người đều có thể thấy ở cuộc chiến đấu và cuộc sống của Hồ Chủ tịch, những điều mà mình hàng ngày mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khao khát muốn vươn tới”. Cùng với đó, "tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thoả mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử".

2 nhận xét:

  1. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

    Trả lờiXóa