Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO PHÁ HOẠI CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn cơ bản xuyên suốt của các thế lực thù địch. Chúng thường xuyên lợi dụng triệt để các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ dân tộc, tôn giáo ở nước ta để kích động tạo thành mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục dùng nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau, tập trung vào việc kích động gây chia rẽ các dân tộc thiểu số với nhau và với người Kinh, lôi kéo tập hợp bọn phản động, cơ hội, bất mãn trong các dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam; lôi kéo, mua chuộc tầng lớp trên, người cầm đầu các dòng họ lớn ở vùng dân tộc, tập hợp lực lượng, khống chế quần chúng tiến bộ và chống đối chính quyền cơ sở; lợi dụng trình độ hiểu biết có hạn, đặc điểm tâm lý và lịch sử hình thành, phát triển của mỗi dân tộc để tìm cách khoét sâu những mâu thuẫn, gây nghi kỵ, hận thù, chia rẽ; tuyên truyền tư tưởng dân tộc lớn, tư tưởng dân tộc hẹp hòi; lợi dụng khó khăn về kinh tế, xã hội và những tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước để kích động, làm mất niềm tin giữa các dân tộc với Đảng, Nhà nước. Kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, ly khai dân tộc; kích động chia rẽ quan hệ dân tộc, quan hệ lương - giáo và giữa các tôn giáo với nhau như: đòi “tự do tôn giáo”, “tự trị”, thành lập “Vương quốc Mông”, “nhà nước Đề Ga”, “quốc gia Khơmer Crôm”… hòng làm chia rẽ, phá hoại, suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Các thế lực thù địch, phản động tăng cường xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, gắn vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc” với “tự do tôn giáo” để chống phá. Bằng mọi con đường, biện pháp, đặc biệt là lợi dụng triệt để phương tiện thông tin, truyền thông, báo chí, các thế lực thù địch tổ chức in, ấn, tán phát, truyền bá các tài liệu xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, vu cáo “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, kích động tín đồ chống lại đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Các thế lực thù địch ở nước ngoài móc nối với một số phần tử phản động đội lốt tôn giáo trong nước kích động quần chúng tín đồ, làm phức tạp tình hình ở một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Mặt khác, chúng lợi dụng và ủng hộ một số chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan, quá khích để kích động chia rẽ các tôn giáo, giữa tôn giáo với dân tộc, với Đảng và Nhà nước; ra sức đẩy mạnh các hoạt động ngầm, cổ suý các phần tử cực đoan trong các tôn giáo móc nối với nhau dự định cho ra đời tổ chức liên tôn giáo để hợp sức chống phá cách mạng. Chúng kích động số phần tử bất mãn chống đối chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của ta; kích động tư tưởng ly khai, tự trị nhằm mục tiêu tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, biến tôn giáo thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng và Nhà nước, chính quyền; lợi dụng những vấn đề lịch sử để lại như đất đai, nơi thờ tự để kích động các tín đồ đấu tranh đòi lại đất đai, chia rẽ đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo.

2 nhận xét:

  1. Nếu mọi người dân đều tỉnh táo, sáng suốt trong sàng lọc thông tin, nhận diện và ứng xử phù hợp trước những thông tin xấu độc thì các thế lực thù địch không dễ bề lợi dụng để chống phá.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa