Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hiện nay trên một số phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội, các phần tử cơ hội về chính trị lại tiếp tục tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội... Tóm lại, mục đích cuối cùng của chúng là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung chính của hoạt động "diễn biến hoà bình", của hoạt động tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch những năm qua. Các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu nhằm kích động quần chúng loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, như phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị, không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo, hạn chế dân chủ. Chúng thống kê, tổng hợp lại toàn bộ những sai lầm, thiếu sót cả về đường lối lẫn chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để chứng minh cho sự chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng, gạt Đảng ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Chúng khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách của những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tha hóa, tạo ra sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết trong Đảng và giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Chúng khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới hệ thống, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để làm suy yếu, đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Gần đây chúng tung ra một số luận điệu vu khống, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp ở các thời kỳ nhằm đề cao người này, hạ thấp người kia để chia rẽ nội bộ, hạ thấp lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

2 nhận xét:

  1. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, Đảng viên phải có nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Trả lờiXóa
  2. Người dân Việt Nam hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, đừng để cho bọn phản quốc lợi dụng.

    Trả lờiXóa