Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TUYÊN TRUYỀN, KÍCH ĐỘNG MỘT BỘ PHẬN ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ DI CƯ TỰ DO LÀM MẤT ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong những năm qua, hiện tượng di cư tự do của một bộ phận đồng bào người dân tộc Mông, Dao ở các tỉnh phía Bắc sang một số huyện biên giới tỉnh Điện Biên, Lai Châu, các tỉnh Tây Nguyên. Hiện tượng này không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế, mà ẩn chứa sau nó là âm mưu của các thế lực thù địch. Chúng đã triệt để lợi dụng tập quán du canh du cư của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội, để tìm cách hỗ trợ, chỉ đạo những phần tử cực đoan người dân tộc thúc đẩy, tạo ra di cư trái phép đến một số địa bàn trọng điểm như: khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, các địa bàn chiến lược...

Mặt khác, các thế lực thù địch còn ra sức lợi dụng phong tục tập quán, các mối quan hệ huyết thống dòng tộc, các hoạt động thăm thân, làm ăn buôn bán xuyên biên giới của đồng bào dân tộc thiểu số; sử dụng các đài phát thanh, băng đĩa hình bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền kích động và dùng tiền, vật chất để mua chuộc, lôi kéo người dân tộc vượt biên trái phép. Những hoạt động tuyên truyền, kích động đồng bào dân tộc thiểu số di cư, vượt biên trái phép đó nhằm tạo sự bất ổn về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, tạo ra các vùng dân tộc có thể kiểm soát theo ý đồ chính trị của chúng để có điều kiện tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ chống đối ta, làm cho vấn đề dân tộc gắn với tôn giáo, trở thành các điểm nóng – tạo cớ để nước ngoài có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chỉ tính riêng trong hai thập kỷ qua, trên cả nước đã xảy ra khoảng 30 điểm nóng liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Điển hình là các vụ bạo loạn năm 2001, 2004 ở Tây Nguyên, vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm 2011 ở Mường Nhé, Điện Biên với hàng ngàn người tham gia biểu tình, bạo loạn, chống đối chính quyền, đòi ly khai, tự trị.

Trước tình hình đó, hệ thống chính trị địa phương các cấp, các lực lượng trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc định canh định cư, ổn định đời sống. Các vụ việc nảy sinh có liên quan đến di cư đã được kịp thời giải quyết, ổn định đời sống nhân dân và đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

2 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa