Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

BBC TIẾNG VIỆT MUỐN VIỆT NAM RA SAO?

BBC Tiếng Việt tiếp tục luận điệu kích động lòng dân Việt Nam, muốn Việt Nam phải chọn phe, chọn liên minh quân sự với Mỹ và NATO ư? Câu trả lời là "KHÔNG BAO GIỜ", đừng mơ nhé BBC.

  Lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam luôn tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc chúng tôi đã chiến thắng bằng sức mạnh tổng hợp, ý chí của cả một dân tộc anh hùng. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, không gây thù hằn, không là mối đe dọa của nước nào... Vậy chẳng lẽ lại có nước nào muốn xâm lược Việt Nam?

  Trong bối cảnh quốc tế ngày nay, nhất là việc tranh giành địa chính trị của các nước lớn thì Việt Nam chủ trương là nước trung lập, ngoại giao cây tre, chính sách quốc phòng "4 không" là hoàn toàn phù hợp, sáng suốt, đúng đắn. Bài học nhãn tiền Ukraine khi chọn nghiêng hẳn về phe Mỹ, NATO và hậu quả đang ra sao chả lẽ BBC không hiểu hay cố tình không hiểu, bày trò kích động nhằm mục đích xấu!

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nâng cao cảnh giác với các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn hiểm độc, tinh vi của chúng.

    Trả lờiXóa