Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

PHỐI KẾT HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG TUYÊN TRUYỀN CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN THAM GIA ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI HIỆN NAY

Công tác phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin, xử lý thông tin, giúp cho công tác phát hiện, phân tích mức độ, diễn biến, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nhanh chóng, chính xác và lựa chọn phương án đấu tranh trên mạng xã hội kịp thời, hiệu quả nhất. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Chủ động, kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin chính thống về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống và kết quả đạt được để cán bộ, đảng viên và ĐVTN phân biệt và nhận diện rõ những thông tin giả mạo, tin đồn thất thiệt ngăn chặn tác động tiêu cực của nó trong cộng đồng. Chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông, nhất là hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tận dụng tốt những tiện ích của internet, mạng xã hội để kết nối thông tin đến mọi người dân, đảm bảo thông tin chính thống giữ vững vai trò chủ đạo, định hướng dư luận.

1 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa