Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN LỊCH SỬ

Cứ vào dịp Nhân dân ta tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, số đối tượng cực đoan, thù địch trong và ngoài nước lại tru tréo những luận điệu bịa đặt, bóp méo lịch sử… nhằm hạ thấp ý nghĩa các sự kiện quan trọng này. Trên Internet, mạng xã hội chúng tán phát các bài viết, sáng tác, phỏng vấn, hình ảnh… hòng gây hoang mang dư luận, gây rối tình hình an ninh chính trị đất nước.

Ví dụ, khi đất nước ta tổ chức kỷ niệm ngày toàn thắng 30/4, các thế lực thù địch, số đối tượng chống đối trong các hội, nhóm phản động lưu vong lại lu loa, nào là “Ngày Quốc Hận”, “Tháng Tư Đen”… Tương tự, khi cả nước tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, luận điệu xuyên tạc lịch sử cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lại rêu rao trên các diễn đàn mạng xã hội. Chúng diễn trò “hạ bệ” lãnh tụ; phủ nhận công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Chúng cho rằng: “Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin với học thuyết đấu tranh giai cấp đã gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm…

Nguyễn Thanh Giang (kẻ chống đối cực đoan ở Hà Nội) đã lộng ngôn phủ nhận toàn bộ công lao, sự hy sinh xương máu của các thế hệ Nhân dân Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc ta. Lão trân tráo: “Cách nay mươi năm, tôi vẫn nghĩ đánh Pháp, đuổi Nhật là công của Đảng…. Nhưng giờ này tôi nhận ra là vô nghĩa.”. “Tôi nhận ra cuộc kháng chiến chống Mỹ là vô nghĩa. Đáng lẽ không nên xảy ra núi sông xương máu” (?!). Xin hỏi: Ngày nay, Nhân dân Việt Nam (có gia đình lão) được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự chủ, đó là điều vô nghĩa sao? Theo lão, cứ cam tâm sống kiếp nô lệ, lầm than của người dân mất nước là có nghĩa hay sao?

Từ xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh tụ và Đảng Cộng sản Việt Nam, “phủi bụi” vào quá khứ oai hùng của dân tộc, chúng lộ “nguyên hình” là những kẻ phản quốc. Nếu theo luận điệu ươn hèn như trên, thì những công lao và sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ trong các lực lượng kháng chiến của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1954 đều là vô ích hay sao! Và hàng triệu cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Mỹ từ 1954 - 1975 để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước là vô ích hay sao! Ðưa ra luận điệu này là tỏ ra vô ơn với hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc Việt Nam được trường tồn”.

Thực tiễn sau 47 năm đất nước hoàn toàn độc lập và hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã thay đổi vượt bậc, đất nước phồn vinh, Nhân dân có cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy và đang thực hiện khát vọng vươn lên trở thành quốc gia hùng cường.

Đạo lý truyền thống của người Việt, bất hiếu với cha mẹ là tội nặng nhất; vong ân, bội nghĩa với thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu để vun đắp, tạo dựng cuộc sống hiện tại cho mình là mắc tội vô ơn với tổ tiên, nguồn cội, đó là những kẻ đê tiện.

Sự dối trá, hèn hạ, phỉ bán lịch sử, khơi gợi hận thù để kích động mâu thuẫn…không chỉ là hành động vô cương, vô pháp và vô ơn với tiền nhân; xúc phạm sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam mà còn là sự phá hoại tương lai tươi sáng của dân tộc. Vì thế, chúng ta cần quyết liệt đấu tranh, lên án, vạch trần./.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch rất điên cuồng chống phá Việt Nam; chúng dùng mọi thủ đoạn để chống phá; chúng ta phải hết sức tỉnh táo trước luận điệu sai trái của kẻ thù để không bị mắc bẫy của chúng.

    Trả lờiXóa