Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

TƯ DUY GẮN VỚI HÀNH ĐỘNG, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM

Nói đi đôi với làm, nói thẳng, nói thật là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên, công chức, nêu gương trước nhân dân, bởi lẽ, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Khẩu hiệu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là sự khái quát sâu sắc vị thế tiên phong, nhiệm vụ vinh quang, niềm cảm mến và sự tin tưởng của nhân dân đối với mỗi đảng viên của Đảng. Vượt qua “cái khó” giới hạn của việc nói và làm, mỗi cán bộ, đảng viên hãy nói và làm đúng với quan điểm của Đảng, ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên phải thẩm thấu mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lợi ích chân chính của nhân dân; phải nhận thức sâu sắc rằng, vào Đảng không phải “để làm quan, phát tài”. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong tình hình hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện: Nói và viết không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

Nói đi đôi với làm; nói thẳng, nói thật, đánh giá đúng sự thật, cũng đồng thời là không chấp nhận bệnh “thành tích”, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích… Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng đã được quy định rõ, nhưng đây đó vẫn bị vi phạm, thậm chí trở thành hình thức trong hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Hệ lụy của việc không dám nói thẳng, nói thật được biểu hiện: Trong tự phê bình thì “giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật”. Trong tự phê bình thì “nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau, hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.

1 nhận xét:

  1. Nói đi đôi với làm, nói thẳng, nói thật là biểu hiện của sự gương mẫu, trung thực, trong sáng của cán bộ, đảng viên

    Trả lờiXóa