Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI THỰC HIỆN LỜI NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM VÀ LUÔN NÊU GƯƠNG SÁNG VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Để xây dựng Đảng về đạo đức - đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư mà Hồ Chủ tịch đã nêu ra cần phải chuyển từ ý thức đạo đức sang hành động đạo đức, không chỉ với nỗ lực tự giác, trách nhiệm của từng người mà còn phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, của những người lãnh đạo, nhất là phát huy vai trò của dân trong xây dựng Đảng. Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc để rèn luyện về mặt đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nói một đằng, làm một nẻo đang diễn ra khá phổ biến hiện nay. Có nhận thức đúng nhưng không vượt qua được sự cám dỗ của lợi ích cá nhân thì sẽ dẫn đến nói không đi đôi với làm. Để nói đi đôi với làm còn cần sự cố gắng, bền bỉ và quyết tâm, bởi bất kỳ công việc nào, nhiệm vụ gì, dù lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay giản đơn, nhưng nếu không ra sức phấn đấu thì cũng không thể thành công được.

1 nhận xét:

  1. Có nhận thức đúng nhưng không vượt qua được sự cám dỗ của lợi ích cá nhân thì sẽ dẫn đến nói không đi đôi với làm.

    Trả lờiXóa