Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CHIẾN THẮNG 30/4/1975

Mỗi năm, cứ đến ngày 30/4 là trên mạng internet lại xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc lịch sử về ngày 30/4/1975 của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, tác động đến tư tưởng trong một bộ phận nhân dân, nhất là trong giới trẻ.

Là người dân Việt Nam, chúng ta cần hiểu rõ, chiến tranh đã để lại cho đất nước những nỗi đau to lớn; biết bao xương máu các anh hùng đã đổ xuống để giành lấy độc lập, tự do. Hơn ai hết, chúng ta cần nhận thức đầy đủ nguyên nhân vì sao đất nước ta có chiến tranh, vì sao Bắc – Nam bị chia cắt. Đó là do mưu đồ của bọn đế quốc xâm lược, chúng muốn biến dân ta thành nô lệ, biến đất nước Việt Nam phải lệ thuộc vào ngoại bang.

Với truyền thống yêu nước và quật khởi, nhân dân ta không khuất phục trước những áp bức, bất công nên đã đứng lên chiến đấu để giành lại độc lập, tự do. Chúng ta phải chứng minh cho thế giới thấy được nguyên nhân sâu xa thất bại của Mỹ – Ngụy ngày 30/4/1975 là do cuộc chiến tranh phi nghĩa, tàn bạo, trái với đạo lý, bị nhân dân trên thế giới lên án mạnh mẽ. Nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao mất mát hy sinh.

Vì vậy, đến dịp kỷ niệm ngày giành được chiến thắng, chúng ta không chỉ vui mừng vì đất nước được độc lập, tự do, vui mừng vì quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, mà còn tưởng nhớ công lao và tôn vinh những người đã anh dũng hy sinh máu xương cho Tổ quốc, để chúng ta có cuộc sống như hôm nay. Chiến thắng 30/4/1975 luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam, sẽ là sức mạnh tinh thần to lớn giúp cho Đảng và nhân dân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tính tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Chúng ta không mơ hồ, mất cảnh giác trước các luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, tích cực tham gia đấu tranh, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc.

1 nhận xét:

  1. Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

    Trả lờiXóa