Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

NÊU CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC ĐẤU TRANH TRƯỚC THỦ ĐOẠN BÔI NHỌ CÁN BỘ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Phải khẳng định rằng, các thế lực dù có tinh vi đến đâu, thủ đoạn thế nào, thì bản chất vẫn không thay đổi, cũng chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Mục đích của họ là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì vậy, cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo, nhận rõ phải – trái, đúng - sai. Cổ nhân có câu: “Nhân vô thập toàn”, nghĩa là chẳng ai mười phần toàn vẹn cả mười. Công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội không thể tránh khỏi những thiếu sót, vấp váp, nhất là trong công tác lãnh đạo, quản lý. Trong đội ngũ đông đảo cán bộ, đảng viên cũng sẽ không tránh khỏi việc có những người mắc phải những khuyết điểm, thiết sót, sai lầm. Để hạn chế điều đó, Đảng, Nhà nước ta đã có những “hàng rào” quy định, luật pháp với những chế tài mạnh mẽ để quản lý, giáo dục, răn đe, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên ai cũng đều phải trải qua quá trình phấn đấu rèn luyện để đạt được những tiêu chí, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực nhất định. Mỗi cơ quan, đơn vị đều có những nội quy, quy định, tiêu chuẩn văn hóa cơ quan, công sở để cán bộ, đảng viên chấp hành. Những biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta thẳng thắn chỉ ra ở Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; cả hệ thống chính trị và nhân dân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Trong thực tiễn đã có hàng nghìn cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, rơi vào vòng lao lý; trong đó, có cả cán bộ cao cấp. Nhưng đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”; không thể đánh đồng những hiện tượng đó với bản chất của Đảng, của chế độ. Sự trong sạch, tinh thần làm việc hết mình vì dân, vì nước của đại bộ phận cán bộ, đảng viên, của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được nhân dân ghi nhận, là minh chứng bác bỏ mọi xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đảng, Nhà nước ta cần lắm những ý kiến phản biện chân thành, góp ý xây dựng, đúng pháp luật để phê bình, lên án, tố cáo những thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở để làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy Nhà nước. Nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng phản biện xã hội, nhân danh “người dân” để đặt điều, vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác. Ở nước ta, Hiến pháp và pháp luật có nhiều điều khoản bảo vệ quyền con người, bảo vệ danh dự, uy tín, bí mật cá nhân, gia đình, nghiêm cấm các hành vi bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, xâm phạm các quyền này của con người. Tại Điều 21, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Luật Tố tụng hình sự (năm 2015) đã quy định việc áp dụng những chế tài xử phạt cụ thể đối với tội vu khống, bịa đặt hoặc loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Khi phạm vào tội này, tùy theo mức độ, tính chất của việc vu khống mà cá nhân hoặc tổ chức phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng hoặc bị phạt tù lên đến 07 năm, nhất là đối với việc phạm tội “vì động cơ đê hèn”. Điều 117 của Luật này còn quy định rõ hơn: “Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ 05 đến 12 năm: làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền; làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 10 đến 20 năm”. Không chỉ pháp luật của Việt Nam, mà quốc tế cũng có luật, điều luật bảo vệ quyền riêng tư, cá nhân của mỗi người. Điều 17, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) quy định về quyền được bảo vệ đời tư, khẳng định: không ai bị can thiệp một cách tùy tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hoặc bị xâm phạm bất hợp pháp đến danh dự và uy tín. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại những can thiệp hoặc xâm phạm đến đời tư.

Như vậy, luật pháp quốc tế và Việt Nam đã đưa ra những quy định, chế tài để xử lý đích đáng những tổ chức, cá nhân có hành vi xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ người khác vì những mục đích xấu xa, đê hèn. Tuy nhiên, đằng sau những hành vi “tiểu nhân” ấy luôn là những mưu đồ chính trị thâm độc của các thế lực chống phá cách mạng nước ta, khiến chúng bất chấp tất cả. Điều đó, đòi hỏi mỗi người phải tỉnh táo, nhận diện đúng bản chất, không tiếp tay và tích cực đấu tranh để loại bỏ chúng ra khỏi đời sống xã hội.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta không nên tin bọn phản động và các tổ chức thù địch; chúng chỉ xuyên tạc để chống phá Việt Nam mà thôi

    Trả lờiXóa