Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA THANH NIÊN CẦN LIÊN TỤC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT CÁC MÂU THUẪN NỘI TẠI VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ

Trình độ văn hóa ứng xử của người thanh niên phải giải quyết mâu thuẫn trong tư tưởng thanh niên, làm cho họ tích cực rèn luyện theo chuẩn mực, nguyên tắc, giá trị của môi trường văn hóa. Quá trình này phải gắn liền với nỗ lực chủ quan, vượt qua khó khăn để tiếp nhận các nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị văn hóa mới, tự nguyện tu dưỡng, rèn luyện, chiến thắng những lực cản và hình thành, củng cố, phát triển những thuộc tính mới đến trình độ bền vững mang sắc thái chủ thể văn hóa.

Nâng cao văn hóa ứng xử của thanh niên hiện nay, gắn bó hữu cơ giữa cái khách quan là toàn bộ những nguyên tắc, chuẩn mực, giá trị văn hóa mang sắc thái của môi trường giáo dục, rèn luyện và cái chủ quan là tổng thể những phẩm chất, năng lực ở trạng thái hiện có làm tiền đề cho tiếp nhận những giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc văn hóa. Vì thế, đòi hỏi thanh niên phải thường xuyên đấu tranh với chính bản thân mình để tiếp nhận những giá trị mới, tạo nên sự chuyển biến trong lối sống, giao tiếp, ứng xử của bản thân; đồng thời đào thải những cái không phù hợp và chuyển hóa để có sắc thái mới, trình độ cao hơn. Tiếp nhận và đào thải luôn hòa quyện với nhau.

Theo Hồ Chí Minh: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Vì thế, phải tích cực trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, chuẩn mực ứng xử văn hóa của thanh niên; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình về đạo đức, văn hóa ứng xử; đồng thời chống lại sự tha hoá, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, loại bỏ những biểu hiện thiếu sáng tạo, thỏa mãn, ngại tu dưỡng, rèn luyện nâng cao văn hóa ứng xử trong thanh niên.

1 nhận xét:

  1. Phải tích cực trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, chuẩn mực ứng xử văn hóa của thanh niên

    Trả lờiXóa