Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN, CHIÊU TRÒ BÔI NHỌ CÁN BỘ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc nhằm nói xấu, bôi nhọ quan chức, “đối thủ” để chống phá, ly gián, làm cho nội bộ đối phương suy yếu, nghi kỵ lẫn nhau là một trong những thủ đoạn chống phá hết sức thâm độc, được sử dụng trên thế giới từ rất lâu. Hiện nay, những người thực hiện thủ đoạn này được đào tạo khá bài bản, cộng thêm sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật nên việc thực hiện nó ngày càng phổ biến và tinh vi hơn. Không thể khuất phục cách mạng Việt Nam bằng vũ lực, các thế lực thù địch chuyển sang chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá trên tất cả các mặt của đời sống xã hội nước ta. Ở lĩnh vực chính trị tư tưởng, việc nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên đã và đang được các thế lực thù địch coi là trọng điểm chống phá, tiến hành chủ động, liên tục, vừa tinh vi, vừa trắng trợn, xảo quyệt; từ bôi đen lịch sử, phủ nhận sự đóng góp của các lão thành cách mạng, những người có công với cách mạng đến bôi nhọ, nói xấu cán bộ đương chức. Dạng thức phổ biến là: xuyên tạc, bịa đặt về thành phần xuất thân, những việc làm trong quá khứ; xúc phạm đời tư, cuộc sống gia đình, gán ghép các mối quan hệ của cán bộ trong xã hội, thậm chí lấy vấn đề sức khỏe của những cán bộ cấp cao để đơm đặt, suy diễn tình hình chính trị đất nước, v.v. Để tăng hiệu quả, các thế lực thù địch thường tung thông tin bội nhọ cán bộ vào những thời điểm nhạy cảm về chính trị, như: những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; đại hội Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, v.v. Bản chất vẫn là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm hạ uy tín của cá nhân, gây mất đoàn kết, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây hoang mang dư luận, nghi ngờ trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để chúng thực hiện các mưu đồ chống phá. Hiện tượng một cá nhân xấu, sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, công chức được chúng đánh đồng thành bản chất chế độ xã hội, bản chất của Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

1 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý thật nghiêm bọn phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa