Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

NÂNG CAO NHẬN THỨC; ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, PHẢN ĐỘNG; GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN, AN NINH BIỂN, ĐẢO HIỆN NAY

Những năm qua, tình hình biển Đông luôn có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước. Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thể hiện quan điểm nhất quán, kiên quyết, kiên trì với những đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh nhằm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hiện nay, xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh giữa các quốc gia trở thành xu thế chung của các nước trên thế giới, kể cả trong quan hệ song phương và đa phương. Từ đó, những điểm bất đồng giữa các quốc gia, dân tộc được giải quyết trên nền tảng hòa bình, đối thoại và cùng nhau tìm giải pháp chung theo đúng tinh thần của luật pháp quốc tế.
Trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông, nhất là khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam và gần đây khi Trung Quốc tiếp tục đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương – 08 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trên vùng biển Nam Biển Đông, gần bãi Tư Chính. Viện cớ đó, các thế lực thù địch, phản động đã tán phát nhiều tài liệu, gồm những bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung xuyên tạc đường lối đối ngoại, chính sách “4 không” và khả năng chiến đấu của Quân đội, gây tâm lý bất an, hoài nghi và kích động sự chống phá của một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin tình hình và do ngộ nhận.
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, trên trang RFA, “Diễm Thi” đã đưa ra những lời lẽ kích động, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với tiêu đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được gì cho dân”, họ cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam phản ứng ngày càng yếu ớt trước những hành động xâm lấn ngày càng hung hăng của Trung Quốc, mà điển hình là vụ Bãi Tư Chính vừa qua”. Hơn nữa, một số phần tử phản động, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân như Lê Công Định, Phạm Chí Dũng, Đinh Đức Long, Nguyễn Đình Cống… cũng ra sức chống phá với những lời lẽ, giọng điệu không có gì mới. Thậm chí, chúng còn lợi dụng công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại để sao chép, gán ghép, chắp vá hình ảnh và không quên bổ sung, minh chứng bằng các nguồn trích dẫn từ các phương tiện truyền thông chính thống của Đảng và Nhà nước ta. Song sự thật hoàn toàn không đúng như vậy, nếu chúng ta mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu đi sự kiểm chứng các thông tin trên sẽ dễ dẫn đến ngộ nhận và cổ súy cho những quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của chúng. Trong đó, nhiều nội dung không đúng sự thật, thậm chí có nội dung không hề xuất hiện trên các trang truyền thông chính thống như chúng từng trích dẫn. Đây, chẳng qua chỉ là sự lừa bịp người dân đi đến kích động, xúi giục, tuyên truyền những quan điểm sai trái, phản động để gây mất ổn định chính trị xã hội, tác động xấu đến tình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước.
Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay đặt ra phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, để không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh; giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Kiên trì đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình, tham gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo. Quán triệt quan điểm trên, thời gian qua Đảng, Nhà nước ta và các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để giữ vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Việt Nam luôn chủ trương, chủ động xử lý đúng đắn nhiều vấn đề nhạy cảm bằng đối thoại, thương lượng thông qua con đường ngoại giao; yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, tuân thủ cam kết giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, tăng cường các nỗ lực xây dựng lòng tin, hợp tác đa phương về an toàn biển, nghiên cứu khoa học, chống tội phạm; cùng nhau nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa một bên là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) và một bên là Trung Quốc, hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC), để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, vì an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới.
Trên thực tế, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư đã tích cực, chủ động tiến hành hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trên vùng biển Việt Nam. Cùng với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, ngư dân khai thác hải sản và các hoạt động kinh tế khác trên biển đã ngày đêm bám biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo hiện nay và chống các quan điểm sai trái, phản động. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục, sát với diễn biến thực tế của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay.
Nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền, đấu tranh phải hết sức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn, trình độ, nhận thức của từng đối tượng. Chú trọng đến việc cung cấp các thông tin khách quan, có định hướng về những vấn đề đang diễn ra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông để mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất vấn đề. Kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân và cán bộ về những diễn biến tình hình trong công cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Từ đó tạo niềm tin và sự đồng thuận cao của toàn dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề đấu tranh bảo vệ và giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn thâm độc muốn lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để gây chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
Quá trình thông tin, tuyên truyền cần tập trung khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, chỉ rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mở rộng và tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế về những vấn đề liên quan đến biển, đảo trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích quốc gia và pháp luật quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải quốc tế để cùng nhau xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của dư luận quốc tế về sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam và lên án các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền của Việt Nam, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

1 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của bọn chúng.

    Trả lờiXóa