Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

TRẦN TRUNG ĐẠO – KẺ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM

Đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Nhờ thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo đó đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định, điều kiện thuận lợi và tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, một số “người yêu nước”, “nhà dân chủ”, “học giả”…  tự xưng đã cảm thấy bất đồng và tìm mọi cách nhằm phê phán, bác bỏ đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Bài viết “Hậu quả của chính sách đối ngoại “đu dây” và quốc phòng “ba không”” của Trần Trung Đạo đăng trên trang mạng baotiengdan là một trong những bài viết xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam.
Xuyên suốt bài viết, Trần Trung Đạo cho rằng, đường lối đối ngoại “Đu dây” là “tự sát”, “tiếp tục nhún nhường và tiếp tục lùi dần trước những lấn áp, răn đe của Trung cộng” và chính sách quốc phòng “ba không” là “Để làm vừa lòng Trung cộng”, “chỉ có lợi cho Trung cộng” trong tranh chấp biển Đông. Từ đó, y kêu gọi “dân chủ hóa Việt Nam”, đi theo các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ, coi đây “là con đường “thoát Trung” bền vững, lâu dài và hiệu quả nhất” và là giải pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Vậy, liệu liên minh quân sự có phải là giải pháp tối ưu? Câu trả lời là: Không
Thứ nhất, liên minh quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là ảo tưởng, ngây thơ, hài hước. Bởi vì, mọi quốc gia, dân tộc trong giải quyết các mối quan hệ đối ngoại đều đề cao và đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc mình lên trên hết. Không có một quốc gia nào lại đi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một cách vô tư, không tính toán cho quốc gia khác. Đặc biệt, trong quan hệ quốc tế đương đại, các nước vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau, vừa là đối thủ, vừa là đối tác lớn của nhau. Hoàn toàn không có chuyện một quốc gia từ bỏ lợi ích của mình vì một quốc gia khác. Do đó, quan điểm liên minh với nước này để chống nước khác hoàn toàn chỉ là ảo tưởng.
Thứ hai, liên minh quân sự để chống một nước khác sẽ dẫn đến sự gia tăng kẻ thù. Khi một quốc gia đi theo (tạo liên minh) với quốc gia khác để chống lại nước thứ ba tất yếu sẽ dẫn đến sự “chạy đua” thành lập các liên minh quân sự để làm đối trọng, đáp trả lẫn nhau. Vì vậy, dựa vào một quốc gia nào đó cho dù là “nước phát triển”, hay “cường quốc nào đó” thì chẳng những không giải quyết được vấn đề mà thậm chí còn làm trầm trọng, căng thẳng và phức tạp thêm tình hình.
Thứ ba, liên minh quân sự hoặc nhờ cậy các nước khác để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là đi ngược lại với truyền thống của dân tộc. Truyền thống chống ngoại xâm của Việt Nam là độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; là “đem sức ta mà giải phóng cho ta”… Chỉ có tự lực, tự cường mới không dẫn đến sự phụ thuộc và thành quả của thắng lợi mới mang nhiều ý nghĩa. Bài học lịch sử cho thấy, dựa vào nước khác không những không bảo vệ, không đòi được chủ quyền, thậm chí còn mất luôn cả quyền độc lập về chính trị, quyền tự quyết của dân tộc. Hiện nay, sự phụ thuộc của một số quốc gia trên thế giới vào các “cường quốc” càng khẳng định thêm tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.
Qua đây, một lần nữa khẳng định: đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba; chính sách đối ngoại quốc phòng “ba không” của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với thực tế.
Những luận điệu của Trần Trung Đạo không nhằm mục đích nào khác là tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Do vậy, nhân dân Việt Nam cần tỉnh táo, cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của Trần Trung Đạo và các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ vững chắc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam./.

2 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý thật nghiêm những tên phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa