Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

TOÀN QUÂN LUÔN CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong tình hình mới, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số. Lực lượng quân đội luôn xung kích trong tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc, củng cố và tăng cường mối quan hệ quân dân "cá nước".
Việc tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc được các đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức biện pháp linh hoạt, sáng tạo, xung kích đến vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân: đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và địa phương; các luật Nghĩa vụ quân sự, luật Dân quân tự vệ, luật Quốc phòng, luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, địa phương và Quân đội… Tuyên truyền giáo dục cho nhân dân tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; làm rõ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để bà con nâng cao cảnh giác cách mạng, không nghe theo lời kẻ xấu, không mắc mưu địch, không tụ tập truyền đạo trái pháp luật… Các đơn vị đã phối hợp với hệ thống chính trị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, tổ chức phát động quần chúng đấu tranh chính trị xóa bỏ tổ chức phản động Fulro, “Tin Lành Đề ga” và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật trên địa bàn Tây Nguyên. Các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền vận động đồng bào tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.
Các đơn vị quân đội đã tỏ rõ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc. Tiêu biểu là hoạt động của các tổ đội công tác, tổ dân vận cơ sở, đội tuyên truyền văn hóa cơ sở. Bộ phận cán bộ, chiến sĩ của các tổ đội công tác được quan tâm tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác, tri thức về phong tục tập quán, văn hóa các dân tộc, kiến thức trên các lĩnh vực dân vận.
Hình thức tuyên truyền vận động đối với đồng bào dân tộc được các đơn vị, tổ đội công tác vận dụng một cách linh hoạt, đa dạng, tập trung vào: tuyên truyền trên báo, đài; thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; hoạt động của đội tuyên truyền văn hóa cơ sở và các tổ đội công tác vận động quần chúng; tuyên truyền trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; thông qua chiếu phim, triển lãm, giao lưu văn nghệ; tiếp xúc vận động đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng; tuyên truyền trong các lễ hội, dịp lễ tết, các hoạt động thể dục thể thao; thông qua pa nô, áp phích, phát tờ rơi; vận động thành phần cốt cán trong các dân tộc; trực tiếp xuống cơ sở gặp gỡ với dân. Nhiều hình thức biện pháp tuyên truyền vận động của các đơn vị quân đội đã được kết hợp linh hoạt, đem lại hiệu quả cao.
Thông qua tuyên truyền vận động của các đơn vị quân đội, đồng bào dân tộc đã hiểu rõ hơn về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, nhận diện rõ hơn các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng bào đã tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương, phát huy tinh thần yêu nước, tích cực trong lao động sản xuất, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, tăng cường đoàn kết các dân tộc, thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc.
Cũng thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ quân đội càng nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỹ năng, phương pháp công tác dân vận, CTDT; thực hiện tốt phương châm: "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" và phong cách dân vận "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân". Các mô hình "dân vận khéo", các điển hình dân vận tốt đã được rút kinh nghiệm để nhân rộng. Các đơn vị đã nhận thức và coi đây là một hoạt động xung kích, trọng điểm, phù hợp với địa bàn và đối tượng đồng bào các dân tộc.

2 nhận xét: