Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

“BÔI NHỌ”, “HẠ BỆ LÃNH TỤ” - THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

Hiện nay, trên một số mạng, có kẻ đã xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng: Các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước là do Nguyễn Ái Quốc đã du nhập “học thuyết đấu tranh giai cấp gây ra”, rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn “đặt lợi ích của Đảng, của “ý thức hệ” lên trên lợi ích của dân tộc”. Lịch sử đã hoàn toàn bác bỏ những lập luận xuyên tạc, vu cáo đó. Là một nước nhỏ, yếu để chống lại các cường quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta không thể không tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia XHCN và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới (trong đó có nhân dân Mỹ, Pháp…). Song chưa bao giờ Hồ Chí Minh và Đảng ta xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH vì lợi ích của nhân dân.
Tại cuộc Hội thảo quốc tế “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn” (Hà Nội, 3/1990), Giám đốc UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Modagat Ahmet, nói: “Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay từ khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó”.
Chính vì vậy mà có người còn nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là George Washington vừa là Abraham Lincoln của đất nước mình”. Là George Washington vì Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc cho dân tộc ta; là Abraham Lincoln vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến ở Việt Nam. Công cuộc xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thực hiện.
Để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của mình, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy vừa lao động kiếm sống, vừa học tập và hoạt động cách mạng. Theo một thống kê chưa đầy đủ, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua hơn 20 nghề, trong đó có những nghề rất vất vả và nguy hiểm như: Phu khuân vác, cào tuyết, … Người đã từng làm nhiều nghề của giới trí thức, văn nghệ sỹ, như giảng dạy, viết báo, viết kịch, vẽ đồ giả cổ…
Một thống kê khác cho thấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là nhà cách mạng đi nhiều nhất vào những năm đầu thế kỷ XX. Người đã từng đặt chân đến tất cả các các châu lục, đến các nước phát triển (đương thời), như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga… Theo một thống kê Người đã đến 37 quốc gia, trong đó có tới 25 nước Người đã đến trước khi nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
Để hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc phải hy sinh tuổi trẻ, đời tư, hoạt động bí mật. Năm 1929, tòa án Vinh đã tuyên án tử hình vắng mặt Người.
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lợi ích của dân tộc luôn luôn đặt trên hết. Người đã từng nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tuy nhiên nét đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là ở chỗ toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị (Tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp, Mặt trận, các đoàn thể…) không có mục đích tự thân mà đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, đặc biệt là dựa trên tôn trọng và bảo đảm vai trò làm chủ của nhân dân mà Người thường nói là “lấy dân làm gốc”.
Nhân đây cần nói thêm rằng không có chuyện Hồ Chí Minh đặt “lợi ích của Đảng” của “ý thức hệ” lên trên lợi ích của dân tộc, của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn bằng chế độ XHCN”. Người còn nói: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.
Bởi vậy có thể nói những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm bộc lộ nhân cách xấu xa của họ mà thôi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét