Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

MỘT SỐ LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Việc các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Quân đội ta không có gì là lạ, lâu nay họ vẫn làm. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây hành động đó của họ quyết liệt hơn, gay gắt hơn cả về thủ đoạn, nội dung, phương thức tiến hành. Vì vậy, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động thâm độc đó là rất cần thiết, quan trọng hiện nay.
Về nội dung, họ tuyên truyền, xuyên tạc chức năng của Quân đội ta. Điển hình, là chức năng “đội quân lao động sản xuất”, họ dựng lên vấn đề “Quân đội làm kinh tế” và đưa ra những “luận cứ” phiến diện rằng: “Trên thế giới chẳng có quân đội nào làm kinh tế, chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, “Quân đội mà làm kinh tế sẽ dẫn đến 08 điều nguy hại”, “lợi ít, hại nhiều, phúc nhỏ, họa lớn”, v.v. Trong khi có thể họ không biết do ấu trĩ hoặc biết nhưng cố tình lờ đi sự thật là Quân đội nhân dân Việt Nam có ba chức năng cơ bản: “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Quân đội ta không làm kinh tế, càng không làm kinh tế một cách thuần túy, mà là thực hiện tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Việc đó hoàn toàn khác biệt về bản chất của luận điểm “Quân đội làm kinh tế” mà họ nêu ở trên. Từ xuyên tạc và ngụy biện một cách trơ trẽn về “Quân đội làm kinh tế” họ đi đến “phán xét” rằng, “đây là cách làm giàu của một bộ phận lợi ích nhóm trong Quân đội, tiếp tay cho tham nhũng dưới cái bóng của quyền lực”; đồng thời, kích động, tuyên truyền, tạo dư luận xấu trong xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang; kêu gọi mọi người lên tiếng “đấu tranh” phản đối chủ trương Quân đội làm kinh tế. Rồi “khuyên”: Quân đội “hãy rời bỏ việc làm kinh tế”(!). Không những thế, họ còn đẩy mạnh xuyên tạc tình hình quản lý, sử dụng đất quốc phòng của Quân đội ta; tăng cường tán phát thông tin bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và lãnh đạo cấp cao của Quân đội.
Họ thực hiện mưu đồ đó bằng phương thức đa dạng, thủ đoạn thâm độc với “mưu ma, chước quỷ”, tạo sự lan truyền theo kiểu “vết dầu loang”, làm lung lạc nhận thức, tư tưởng của bộ đội và nhân dân. Về lực lượng, họ liên kết các phần tử cơ hội, tổ chức phản động trong và ngoài nước, lấy cớ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” hợp sức tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Quân đội ta. Về phương tiện, họ tăng cường lợi dụng tính năng mở của in-tơ-nét, lập các trang mạng mạo danh bằng nhiều thứ tiếng khác nhau có máy chủ đặt ở nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các trang Tiếng Việt của: BBC, VOA, RFA,… để chống phá. Về hình thức, họ ngụy tạo nên những tài liệu, “Thư ngỏ”, “Đơn tố cáo”, “Tâm thư”,… lợi dụng các tài khoản fanpage của mạng xã hội facebook, lập thành các kênh thông tin xấu, độc; sử dụng Youtube, tổ chức các Group facebook, lợi dụng triệt để tính năng cộng đồng để xây dựng diễn đàn trao đổi, tán phát thông tin xuyên tạc, phản động, nhất là trước, trong và sau các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp diễn ra. Về thủ đoạn, họ mở chiến dịch với nhiều mũi, nhiều hướng, tung lên mạng xã hội, blog, Youtube, các cơ quan báo chí thiếu thiện chí những tin, bài, vi-đi-ô clip,… có nội dung xấu độc, với tần xuất dày đặc. Đồng thời, tìm nguyên cớ tạo “điểm nóng” để kích động nhân dân đấu tranh “bất bạo động” đòi “dân sinh, dân chủ”, tiến tới tổ chức tụ tập đông người gây áp lực với các cấp chính quyền,… kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức thiếu thiện chí, phản động,… ở nước ngoài can thiệp. Nguy hiểm hơn, việc mạo danh cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội đã nghỉ hưu, có uy tín để ngụy tạo “Đơn thư tố cáo” đối với cán bộ cấp cao hiện đang công tác, gây hiểu lầm, mâu thuẫn nội bộ được họ triệt để sử dụng. Điển hình như việc mạo danh Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị gửi “thư” cho Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ mới đây, v.v.
Có thể khẳng định rằng, nội dung mà họ xuyên tạc hết sức sai trái, phản động; phương thức thực hiện rất tinh vi, không từ một thủ đoạn nào, nhằm “lập lờ đánh lận con đen”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta và lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng, v.v. Từ đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội xa rời chuẩn mực chính trị, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tư tưởng, đạo đức, bản chất Quân đội cách mạng; mơ hồ về chức năng, nhiệm vụ, nhầm lẫn về đối tác, đối tượng, giữa hợp tác và đấu tranh,… dẫn đến mất cảnh giác, phương hướng chính trị, làm tổn hại đến uy tín, vị thế và hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, phá vỡ mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá Quân đội của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách hiện nay của mọi tổ chức, lực lượng trong toàn quân và nhân dân. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét