Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN XUYÊN TẠC VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận để ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn trước đây mà chúng ta đã đẩy lùi tình trạng suy thoái, tham nhũng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt chưa thật sự gương mẫu, còn trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt có cán bộ lãnh đạo cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
Bởi vậy Hội nghị Trung ương lần này, thảo luận để thống nhất ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng” (Quy định về TNNG).
Theo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương cơ bản thống nhất với các nội dung trong dự thảo Quy định, cho rằng dự thảo đã được chuẩn bị công phu, vừa có tính khái quát, vừa cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi; giao cho Bộ Chính trị tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp bằng văn bản của Trung ương để hoàn thiện và sớm ban hành Quy định. 
Trung ương nhấn mạnh, nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khoá XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan toả rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Chủ trương ban hành Quy định về TNNG là hết sức đúng đắn, cần thiết nhằm ngăn chặn những tiêu cực trong Đảng, được dư luận xã hội đánh giá cao. 
Thế nhưng, những ngày vừa qua, các thế lực xấu đã tung ra nhiều bài viết xuyên tạc chủ trương ban hành Quy định về TNNG, cho rằng việc ban hành quy định “không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng” mà nhằm “thanh trừng nội bộ” và “thâu tóm quyền lực”. 
Từ mục đích, yêu cầu khách quan của việc ban hành Quy định về TNNG, chúng xuyên tạc rằng, nêu gương “chỉ là hình thức, mị dân”, để che đậy hành vi tham ô, nhận hối lộ, vơ vét của cải..., từ đó cổ súy người dân “không nên tin”, “không nên bị lừa mị”...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét