Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TRẺ Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY

Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo nghề cho lao động trẻ ở nông thôn. Thực hiện liên kết đào tạo với các trường đại học, các trung tâm dạy nghề, trung tâm học tập cộng đồng để bổ túc văn hóa, nâng cao dân trí cho lao động trẻ. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm trong nuôi trồng, sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, giúp họ tiếp cận thông tin khoa học mới, hiện đại. Tích cực đầu tư, thu hút vốn và định hướng cho họ tham gia các chương trình sản xuất, kinh doanh mới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của mọi người dân nông thôn nói chung và lao động trẻ nói riêng. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho lao động trẻ. Bảo đảm lợi ích, tạo môi trường dân chủ, bình đẳng để mỗi lao động trẻ có cơ hội bộc lộ năng lực, thể hiện những sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

1 nhận xét:

  1. Nên bảo đảm lợi ích, tạo môi trường dân chủ, bình đẳng để mỗi lao động trẻ có cơ hội bộc lộ năng lực, thể hiện những sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

    Trả lờiXóa