Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CÔNG GIÁO ĐẤU TRANH VÌ TỔ QUỐC, VÌ QUYỀN LỢI CỦA GIÁO DÂN?


Mục đích của các cuộc biểu tình ở đây là gì, chúng ta đều dễ dàng nhận thấy đây là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng làm rối loạn tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và mục tiêu cuối cùng là làm sụp đổ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều này ngay chính trong bản thân nhiều giáo dân cũng đã nhận ra. Bản chất đằng sau các hoạt động xuống đường tuần hành, biểu tình thực chất đều xuất phát từ ý đồ của giám mục, linh mục cực đoan câu kết với bọn phản động Việt Tân. Họ muốn tập hợp, phô trương lực lượng, càng đông càng tốt, như là bước chuẩn bị, tập dượt cho “cách mạng dân chủ”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”  và cũng là cách thật tốt để “báo cáo thành tích” với “bên ngoài” và thu lợi bất chính.
Điều đó cho thấy rằng những người tổ chức các phong trào này không phải mục đích chính là đòi hỏi quyền lợi cho đồng bào miền Trung mà mục đích thực sự là từ việc đó phát triển thành phong trào của quần chúng để chống lại Nhà nước ta, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta. Vậy phong trào đó có đúng đắn hay không? Có đúng với mục đích vì Tổ quốc? vì quyền lợi của giáo dân? hay chỉ là phục vụ cho mục đích của các thế lực thù địch để chống phá Nhà nước ta mà thôi.
         Thiết nghĩ, nếu vì Tổ quốc thiêng liêng bất khả xâm phạm thì nên vận động mọi người dân có đạo “phục vụ tôn giáo là một trách vụ thiêng liêng nhưng phục vụ tổ quốc cũng thiêng liêng không kém” sống tốt đời đẹp đạo cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng Tổ quốc mình ngày càng giầu mạnh hơn, to đẹp hơn. Thử hỏi một quốc gia dân tộc không được sống trong hòa bình và ổn định thì không những đồng bào giáo dân mà đến cả các tổ chức tôn giáo có tự do, ổn định và phát triển? điều đó hẳn không chỉ các vị lãnh đạo công giáo mà các giáo dân tiến bộ đều biết. chúng ta không nên cổ súy cho những việc làm bán nước, hại dân của một số vị lãnh đạo tôn giáo nửa mùa và ngay bây giờ mong các vị linh mục này, hãy trở về làm đúng lời răn của “đức Chúa”, dừng ngay những việc lợi dụng đức tin của các con chiên để làm những việc trái với pháp luật, trái với đạo lý. Với các tín đồ hãy luôn cảnh giác đừng để những kẻ xấu đẩy vào vòng lao lý, đừng để đức tin của mình bị lợi dụng vào mục đích chính trị xấu xa./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét