Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Chủ nghĩa anh hùng trong chiến thắng 30/4/1975: lịch sử và hiện tại với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
Thật tự hào khi nhắc tới lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam – dân tộc có bề dày truyền thống trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm với tinh thần bất khuất, anh dũng và khí phách hiên ngang. Từ thời Vua Hùng dựng nước cho đến nay, dân tộc ta đã tiến hành hàng chục cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và hàng trăm cuộc khởi nghĩa đánh đuổi giặc ngoại xâm. Có lẽ những thử thách của lịch sử dựng nước và giữ nước đã “hun đúc” và tôi luyện nên trong mỗi con người Việt Nam những phẩm chất, đức tính cao đẹp như: lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, kiên cường, mưu trí, lao động cần cù, sáng tạo, lòng nhân ái, bao dung… những phẩm chất đó đã hội tụ trở thành truyền thống tốt đẹp tạo nên bản sắc dân tộc của nền văn hoá và con người Việt Nam. Đến thời đại Hồ Chí Minh những phẩm chất đó đã được kế thừa, phát triển rực rỡ, thể hiện rõ nhất là Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, điều này được chứng minh một cách thuyết phục qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ-đỉnh cao của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được coi là thứ vũ khí sắc bén để quân và dân ta chiến thắng kẻ thù xâm lược lớn mạnh và tàn bạo hàng đầu thế giới. Đó là chủ nghĩa anh hùng tập thể, bởi nó xuất hiện và được phát huy cao độ trong phong trào cách mạng của quần chúng, của tinh thần đoàn kết tạo ra sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù. Có lẽ chỉ có Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam mới có được những nét tiêu biểu riêng biệt mang đậm sắc thái truyền thống dân tộc: đó là tinh thần tiến công trên trận địa, chiến tranh du kích trong vùng địch tạm chiến; là hình ảnh của em bé đội mũ rơm đi học đến các mẹ, các chị chèo đò đưa bộ đội qua sông dưới bom đạn… Có thể nói, trên khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng có sự tích anh hùng, con người anh hùng, nó trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam được hình thành và tôi luyện qua sự khắc nghiệt của chiến tranh.
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam là sự kết hợp nhuần nhuyễn của lòng dũng cảm, sự mưu trí sáng tạo trong đánh địch, là sự quyết tâm làm chủ các loại vũ khí từ thô sơ đến hiện đại. Đồng thời, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam còn cho thấy sự linh hoạt, sáng tạo trong cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện với sự huy động toàn thể các lực lượng, mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh giặc cứu nước. Từ các em học sinh, sinh viên, trí thức đến các nhà khoa học, nhà văn, nhà báo từ Bắc chí Nam đều chung một lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, lập lại nền hoà bình cho đất nước.
Thực tiễn lịch sử đã cho thấy, có nhiều thời điểm đất nước ta trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam đã giúp dân tộc ta vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, làm nên những thắng lợi kỳ diệu: chiến thắng đạo quân viễn chính và nguỵ quân được trang bị vũ khí tối tân; giành thắng lợi oanh liệt ở Điện Biên Phủ trên không; nổi bật là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng mùa xuân 1975… ở đây Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được thể hiện chính trong sự sáng tạo, đổi mới về cách đánh, trang bị vũ khí cùng với ý chí để chiến thắng kẻ địch.
Như vậy, dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự dẫn đường chỉ lối của Đảng ta, nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng. Trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, được sự giáo dục, bồi dưỡng của Đảng và Bác Hồ, luôn coi trọng kế thừa truyền thống dân tộc, nêu gương người tốt, việc tốt đến các anh hùng, chiến sĩ thi đua, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với các điển hình tiên tiến làm cho Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy lên tầm cao mới với nhiều thành tích khác nhau, như một vườn hoa muôn màu sắc. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam còn là sự biểu hiện của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa yêu nước với tinh thần quốc tế cao cả - sự giúp đỡ, tương trợ làm nên thắng lợi vang dội.
Ngày nay, hoà bình đã lập lại, non sông Việt Nam thu về một mối, Nước ta đang vững bước trên con đường hội nhập, mở cửa, thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần, ý chí cách mạng ngày 30/4 đã và đang cổ vũ cho mỗi người dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu xét trong dòng chảy dịch sử dân tộc, thì chiến thắng 30/4/1975 chỉ là một khoảnh khắc trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhưng đó thực sự là mốc son lịch sử quan trọng mang tính “bước ngoặt” trên bước đường xây dựng và phát triển đất nước. Đây chính là chiến thắng có tính chất nền tảng, tạo cơ sở quan trọng để đến năm 2020 Nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phương châm đã được đề cập rất rõ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển;… chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế đất nước; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.
Phát huy truyền thống lịch sử, với tinh thần thắng lợi của chiến thắng lịch sử 30/4/1975, trong những năm qua Nước ta đã liên tục có những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2012, xuất khẩu tăng 18,9%, đạt 83,79 tỷ USD, nhập khẩu tăng 6,6%, đạt 83,76 tỷ USD. Riêng lĩnh vực ngoại giao, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 180 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, có quan hệ thương mại với gần 230 quốc gia và vùng lãnh thổ; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử ngoại giao dân tộc, chúng ta đã đảm nhiệm thành công cương vị uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và Chủ tịch ASEAN năm 2010. Thế và lực của Việt Nam ngày càng vững mạnh, vị thế của Nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.
Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách đặt ra, song những thành tích, những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đạt được trong những năm qua là cơ bản, là chủ yếu. Không như những gì mà các thế lực thù địch vẫn xuyên tạc, bóp méo cho rằng, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước ta chỉ hoàn toàn là màu ảm đạm. Đây là những âm mưu trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của kẻ địch cần phải được loại bỏ. Đặc biệt, hiện nay đông đảo các tầng lớp nhân dân ta đang tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, điều đó đã làm xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào thi đua yêu nước, nhiều đơn vị, địa phương tiêu biểu, nhiều cá nhân, tập thể với những thành tích, cống hiến xuất sắc… tất cả đã tạo động lực tinh thần to lớn, giúp đất nước ta vượt qua mọi khó khă, thử thách vững bước đi lên. Đó thực sự là những biểu hiện mới, sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập ngày nay.
Ngày nay thế hệ người Việt Nam cần phải tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm giữ vững nền độc lập thống nhất – thành quả mà các thế hệ cha anh phải đánh đổi bằng xương máu. Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy cao độ Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao động, học tập và công tác có hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét