Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

Nhận diện chiêu trò sử dụng "vấn đề nhân quyền" để gây sức ép, chống phá Việt Nam

Từ sau ngày 30-4-1975 đến nay, các thế lực thù địch luôn dựng lên cái gọi là "vấn đề nhân quyền" ở Việt Nam. Các chính khách Mỹ tuyên bố: "Ở Việt Nam còn vấn đề nhân quyền mà Mỹ phải quan tâm". Dự luật số 954 của Thượng nghị viện Mỹ được thông qua ngày 23-9-1993 đòi Việt Nam cần có "tự do hóa chính trị", "tôn trọng quyền con người" và có một chính phủ dân chủ. Mỹ "ủng hộ quá trình cải cách dân chủ phi bạo lực ở Việt Nam". Như vậy, cái gọi là "vấn đề nhân quyền" là một nội dung mà Mỹ và các thế lực thù địch dựa vào đó để tuyên truyền phá hoại Việt Nam trong nhiều năm qua. Nó là một cái cớ để các thế lực thù địch tuyên truyền, kích động dư luận thế giới cô lập Việt Nam, gieo rắc sự nghi ngờ trong nhân dân với Nhà nước. Nó còn kích động và khơi dậy sự phản kháng của những kẻ bất mãn, những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất...
Trong cái gọi là "vấn đề nhân quyền" ờ Việt Nam, ngoài những luận điệu xuyên tạc về tình hình, vu cáo chúng ta đàn áp những người đã cộng tác với chính quyền cũ, những người mà chúng gọi là "bất đồng chính kiến", "những người đấu tranh cho tự do, dân chủ", các thế lực thù địch còn vu cáo, xuyên tạc chính sách của Nhà nước ta về tôn giáo, dân tộc, chính sách đối với văn nghệ sĩ. Đây là những vấn đề đã và đang diễn ra rất phức tạp ở Việt Nam. Thông qua "vấn đề nhân quyền", các thế lực thù địch muốn tìm cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Chúng đã tạo ra, kích động sự bất bình chống lại Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân, chĩa mũi nhọn của dư luận vào bộ máy nhà nước ta; đẩy nhiều cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam vào thế bị động đối phó, làm cho chúng ta phải mất nhiều thời gian, lực lượng và vật chất để giải quyết hậu quả của vấn đề này trong nhiều năm qua. Chúng dựng lên cái gọi là “vấn đề nhân quyền" ở Việt Nam để can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của chúng ta, đặt điều kiện ép ta thỏa hiệp, nhượng bộ về chính trị, thay đổi đường lối của ta, đi theo quỹ đạo của chúng. Nếu không được vạch trần, ngăn chặn, nó có khả năng làm rốiloạn xã hội, tạo cơ hội cho "diễn biến hòa bình" phát triển thành công ở Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét