Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho sự phát triển vững chắc của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, có người muốn tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin hoặc tìm mọi cách đả kích, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh và “bôi đen” đạo đức của Người, nhằm thực hiện cái gọi là “hạ bệ thần tượng”, lung lạc những người nhẹ dạ, cả tin, phủ nhận những giá trị cơ bản, đúng đắn trong tư tưởng của Người.

Cần phải khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác - Lênin có mối quan hệ khăng khít, là một chỉnh thể làm thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin là cơ sở, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có chủ nghĩa Mác - Lênin thì không thể nào có tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế ai đó nói rằng, ở Việt Nam, chỉ cần nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, hay tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam. Đó đều là những quan điểm sai trái. Ý kiến này tưởng như đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng kỳ thực là xuyên tạc, hạ thấp tư tưởng của Người, cần đấu tranh, lên án. Vì, chỉnh thể làm nên hệ tư tưởng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là giá trị không thể phủ nhận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét