Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO QUÂN ĐỘI HIỆN NAY VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng gắn kết chặt chẽ với định hướng xây dựng, phát triển Quân đội và nền giáo dục quốc dân là nội dung quan trọng hàng đầu hiện nay. Nội dung này cần được hiện thực hóa, quá trình thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp, nên cần sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng rất cao của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng, các nhà trường Quân đội.

Trước hết, cần quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục, đào tạo. Trên sơ sở đó, các cơ quan chức năng, trực tiếp là Cục Nhà trường nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2020 - 2030”, v.v.

Nghiên cứu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm tính khoa học, sát thực tế, hiệu quả trong việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ, nghiệp vụ sư phạm, quản lý, kinh nghiệm thực tiễn,... cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài; sử dụng nhân lực đúng khả năng, sở trường, phát huy tối đa năng lực, trình độ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; phấn đấu đạt các tiêu chí đề ra, nhất là nâng cao tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư, danh hiệu nhà giáo Nhân dân, nhà giáo Ưu tú và trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét