Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HÒA HIẾU, YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH

Hồ Chí Minh khẳng định “Nhân dân ta yêu chuộng hòa bình”, với truyền thống này có từ ngàn xưa đến nay. Trong cách ứng xử, nhân dân ta luôn “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”, sống hòa hiếu với láng giềng, với bạn bè. Theo Hồ Chí Minh: “Nhân dân Việt Nam yêu hòa bình nhưng quyết không bao giờ lùi bước trước bất kỳ một sự đe dọa nào của bọn đế quốc”. Trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải nhiều lần chống lại sự xâm lược, thống trị và nô dịch của ngoại bang, các nước lớn. Có rất nhiều giai đoạn nước Việt Nam phải xưng thần, triều cống, nhận sắc phong của các thế lực phong kiến phương Bắc. Nhưng, đấy không phải là sự mất tự chủ, mà là một phương cách ngoại giao khéo léo, linh hoạt, nhún nhường với tinh thần hòa hiếu trong việc bang giao. Trong các giai đoạn đó, người Việt Nam vẫn làm chủ đất nước, chứ không phải mất độc lập. Mỗi lần chiến thắng, dân tộc Việt Nam đều nêu cao chủ nghĩa nhân đạo, giữ quan hệ hòa hiếu, thân thiện với những quốc gia đã từng xâm lược thống trị mình. Những giá trị truyền thống đó được Hồ Chí Minh ca ngợi: “Chúng ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý, nhân đạo”, “Chúng ta phải tỏ cho họ biết rằng dân ta yêu tự do, độc lập, trọng hòa bình, tín nghĩa”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét