Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐỨC DỤC, TRÍ DỤC CHO THANH NIÊN NƯỚC TA HIỆN NAY

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến quan điểm giáo dục toàn diện mọi mặt. Người cho rằng, “Nhà nước chú trọng đặc biệt việc giáo dục thế hệ trẻ về đức dục, trí dục và thể dục”; “thanh niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà. Muốn thế phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa, trước hết phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa...”. Theo tư tưởng của Người, để hoàn thành tốt vai trò người chủ nước nhà, thanh niên phải được giáo dục, đào tạo một cách chu đáo, phải được chuẩn bị đầy đủ các hành trang cần thiết nhất. Trước hết, họ phải được rèn luyện để trở thành những con người gương mẫu về đạo đức, có đầy đủ các phẩm chất, trình độ, năng lực, ý thức tổ chức, kỷ luật. Đồng thời, có sức khỏe cường tráng, mạnh mẽ. Có được những yêu cầu trên thì mới có thể vượt qua những khó khăn, thử thách, mới làm tròn được những nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, dân tộc và nhân dân giao phó. Đặc biệt, họ phải là những người có trí tuệ cao, thông minh, sáng tạo, có ý chí khám phá, tìm tòi “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, biết đi tắt đón đầu, vận dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ hiện đại vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phấn đấu trở thành những con người phát triển hài hòa và toàn diện, con đường duy nhất của thanh niên là không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập trên tất cả các lĩnh vực, “phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa, phải thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa”. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa và cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Thanh niên Việt Nam phải biết vươn lên làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất để xóa bỏ nghèo đói, tụt hậu và rút ngắn khoảng cách với những quốc gia phát triển trên thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay, đất nước đang đứng trước những thời cơ và những thách thức lớn; hơn bao giờ hết, vai trò và trách nhiệm của thanh niên hiện nay rất vinh dự và nặng nề, tương lai của đất nước, vận mệnh của dân tộc đang nằm trong tay thanh niên. Đất nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không; có thể đi tắt, đón đầu thời đại được hay không; có thể vượt ra khỏi đói nghèo, tụt hậu hay quốc gia giàu có, vững mạnh, phát triển về mọi mặt được hay không?... Tất cả đang trông chờ vào ý chí, nghị lực và bản lĩnh của thanh niên; tất cả đang được quyết định bởi những việc làm, những hành động cụ thể của thanh niên hôm nay. Những điều đó phụ thuộc rất nhiều vào kết quả giáo dục những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét