Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

LẠI LÀ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NHẰM CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện những bài nói, bài viết của các lực lượng phản động, chống đối Đảng, Nhà nước ta. Điển hình là Ban Biên tập Việt Tân đưa ra cái gọi là “10 tin Việt Nam đáng chú ý trong năm 2021” để lòe, bịp thiên hạ.

Ai cũng biết xã hội nào, thời đại nào cũng tồn tại các mặt đối lập, đây là quy luật tồn tại của mọi sự vật, hiện tượng. Vì thế, để tồn tại và phát triển thì phải phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu. Thế nhưng, Ban Biên tập Việt Tân đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cắt xén, lắp ghép và đưa ra “10 tin Việt Nam đáng chú ý trong năm 2021” với những lời bình luận xuyên tạc về tình hình Việt Nam hết sức mơ hồ, mang đầy tinh quy chụp, hằn học.

Như chúng đã biết, trước đại dịch Covid - 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2021, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đoàn kết, đưa ra chủ trương, giải pháp và đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội để bảo đảm an toàn, an ninh cho nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Điều này càng thể hiện rõ khi tổng kết năm 2021, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; sự đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự chia sẻ, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với diễn biến tình hình, tạo đột phá về bao phủ vaccine, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vươn lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới,..Chính phủ cũng tập trung hơn cho công tác xây dựng thể chế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có chuyển biến tích cực. Đây là kết quả được công bố rộng rãi, không có gì phải bàn cãi và không ai có thể phủ nhận.

Đây chính là bằng chứng đập tan mọi mọi luận điệu mà Ban Biên tập Việt Tân đưa ra hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác vạch mặt những chiêu trò cắt xén thông tin của Ban Biên tập Việt Tân và các thế lực thù địch. Đồng thời, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét