Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO NHẰM PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Ở nước ta trong những năm gần đây, vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo thường bị các phần tử xấu, các lực lượng thù địch lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam dưới nhiều hình thức và thủ đoạn, tiêu biểu là:

Lợi dụng mê tín để mê hoặc quần chúng, lừa đảo, trục lợi. Một số đối tượng lợi dụng niềm tin tôn giáo đến mức mù quáng của một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là ở vùng miền núi dân tộc thiểu số để hành nghề mê tín dị đoan. Một số khác dưới danh nghĩa truyền đạo đã lợi dụng sự mê tín của một bộ phận quần chúng để tung tin, mê hoặc quần chúng nhằm mục đích trục lợi, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân; thậm chí làm mất ổn định về đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào. Sự kiện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên diễn ra vào tháng 5/2011 là một ví dụ điển hình. Một số phần tử xấu trong người Mông với chiêu bài lừa bịp mang tính dị đoan đã kích động người Mông nổi dậy đòi đất để thành lập “vương quốc Mông”. Những hành động này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của đồng bào, khiến cho đời sống của họ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Các thế lực bên ngoài nhân sự kiện này xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, vi phạm nhân quyền, đồng thời kích động đồng bào người Mông nổi dậy, gây mất trật tự an ninh ở khu vực này, đồng thời làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền đạo trái phép. Trong những năm gần đây các thế lực phản động tăng cường đổi mới thiết bị, cải tiến kỹ thuật, gia tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc, thông qua mạng internet, thông qua các cuộc hội thảo, các diễn đàn... để đẩy mạnh việc truyền đạo trái phép, như đạo Tin Lành, một số đạo lạ ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Qua đó, chúng đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và tôn giáo; kích động quần chúng đòi tự do tôn giáo. Điển hình là vụ kích động quần chúng nổi dậy đòi thành lập “nhà nước Đề ga độc lập” ở khu vực Tây Nguyên năm 2004.

Lợi dụng những sơ hở, sai sót của ta để can thiệp chính trị. Những năm qua, nhiều địa phương thực hiện chủ trương thu hồi, đền bù đất, giải phóng mặt bằng để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là quá trình tất yếu phải thực hiện. Tuy nhiên, những sai sót trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở không ít nơi làm cho nhu cầu dân sinh ở nhiều địa phương chưa được đáp ứng đầy đủ, đời sống vật chất của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có đạo. Những sai phạm này đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, một mặt làm suy giảm niềm tin của dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mặt khác, các thế lực xấu và thù địch đã lợi dụng triệt để vấn đề này để kích động quần chúng nổi dậy chống phá chính quyền. Vụ hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nổi dậy gây rối trong các ngày 30/8 và mùng 3, mùng 4/9/2013 là một ví dụ điển hình.

Mặt khác, các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc đã thông qua con đường du lịch, thăm thân, qua các hoạt động từ thiện... để thăm dò khảo sát tình hình và phát tán các tài liệu, ấn phẩm có nội dung truyền đạo phản động vào các vùng dân tộc, nhất là dân tộc Mông và vùng người Thượng ở khu vực Tây Nguyên. Thậm chí, chúng thông qua các cơ quan đại diện hợp pháp ở Việt Nam và qua các tổ chức tôn giáo để theo dõi tình hình tôn giáo ở nước ta, tìm ra những sai sót sơ hở của ta để can thiệp về chính trị, vu cáo ta “đàn áp tôn giáo”, “vi phạm nhân quyền”, từ đó chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kích động quần chúng nổi dậy chống phá chính quyền, gây sức ép với cán bộ và gây áp lực buộc ta phải thừa nhận tư cách pháp nhân của một số tôn giáo mới.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo trong nước để phát triển đạo trong vùng dân tộc ít người, bao gồm cả các đạo mới và cả số lượng người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét