Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

TẬN DỤNG THỜI CƠ, ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN

Xuân Nhâm Dần 2022 thắp lên cho chúng ta kỳ vọng về một năm mới tươi sáng hơn sau một năm Tân Sửu 2021 đầy gian khó, đau thương, thử thách do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngay những ngày đầu xuân, đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ đã có những chiến tích lịch sử làm nức lòng nhân dân cả nước, nhân lên niềm tin về một năm mới tốt lành, thắng lợi.

Lúc thử thách gian nguy nhất mới thấy hết được sức sống của một quốc gia, dân tộc. Mặc dù trong suốt mấy tháng ròng, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội khiến kinh tế tăng trưởng âm vào quý III-2021, một điều hiếm lạ trong suốt hơn 35 năm đổi mới.

Nhưng khi Chính phủ kịp thời thực hiện chủ trương rất đúng đắn, phù hợp với sự thay đổi của tình hình, chuyển nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả thì kinh tế đất nước lập tức tăng trưởng 5,22% trong quý IV, để rồi mức tăng trưởng cả năm 2021 đạt 2,58%-một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh ngặt nghèo.

Đặc biệt, hiệu quả từ hoạt động ngoại giao vaccine mang đến hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Việt Nam nằm vào nhóm nước có số mũi tiêm vaccine nhiều nhất thế giới và tỷ lệ người dân tiêm đủ mũi vaccine đạt tới 73,9%. Đây là kết quả của một chiến lược chống dịch đúng đắn và sẽ là tiền đề thuận lợi cho việc tự tin mở cửa bình thường trở lại. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình này.

Mục tiêu của chương trình là góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu trên, nghị quyết đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đúng đắn để mở cửa nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó, nhiều chính sách đột phá, rất thiết thực. Từ đó, các dự báo trong nước và quốc tế đều đưa ra cái nhìn lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2022, với mức tăng trưởng có thể lên tới 7%.

Để các chính sách có thể đi ngay vào cuộc sống, tạo hiệu quả trên thực tế thì mỗi cán bộ, công chức, lãnh đạo doanh nghiệp, từng người lao động cần bắt tay ngay vào công việc của năm mới. Có thể thấy, một không khí làm việc miệt mài, hiệu quả, trách nhiệm thể hiện rõ ở mọi cấp, mọi ngành, từ Trung ương đến địa phương và ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt vẫn phải tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương cần chủ động trong mọi tình huống, có phương án ứng phó kịp thời trước những biến chủng mới của đại dịch; tuyệt đối không chủ quan, để rồi bị động, bất ngờ; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; chăm lo đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta ngày càng cảm nhận rõ hơn những giá trị của văn hóa truyền thống đối với tiến trình phát triển của một quốc gia, dân tộc. Lịch sử đã chứng minh, sức sống của một dân tộc không chỉ được đo đếm bằng thước đo kinh tế, trình độ khoa học-công nghệ, quốc phòng, an ninh, mà chiều sâu văn hóa mới là yếu tố bảo đảm cho sự trường tồn. Văn hóa chính là “mã định danh” để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Bản chất của việc gìn giữ và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc chính là nhằm tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển con người-nguồn tài nguyên vô giá của đất nước.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Những thành tích xuất sắc của toàn quân trong năm qua đã thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của Quân đội ta trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, toàn quân tiếp tục ra sức thực hiện thắng lợi những chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phát huy cao độ phẩm chất cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Năm Nhâm Dần mang lại kỳ vọng về một sức mạnh đột phá. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường hơn nữa khối đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, đưa đất nước đi lên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét