Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU BÀI LỢI DỤNG CÔNG TÁC KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Hiện nay, trước việc một số đảng viên là cán bộ cấp cao của Đảng có khuyết điểm bị xử lý kỷ luật, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng, tìm mọi cách xuyên tạc, kích động, rằng: đó là do các bè phái “đấu đá” nhau. Chúng cho rằng sở dĩ như vậy, là do công tác kỷ luật của Đảng yếu kém, thiếu khách quan, công tâm, nghiêm túc”. Lợi dụng việc Đảng ta kỷ luật đồng chí A, đồng chí B để xuyên tạc rằng: “Đây là cuộc thanh trừng trong Đảng”. Đồng thời, ngay lập tức có hàng trăm bài viết đề cập trên các trang web, blog, Twitter, Facebook, các báo, đài, như: Người Việt online, VOV tiếng Việt, Đàn chim Việt, Facebook Mailfomation, Việt Tân, Dân làm báo...
Chúng xuyên tạc nội dung, bản chất, sự thật của vấn đề, bóp méo, tạo hình ảnh phản cảm trên các trang mạng xã hội, nhằm gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong các tầng lớp nhân dân. Khi các vụ việc đang trong quá trình điều tra thì chúng đưa ra những phỏng đoán về nguyên nhân và mức độ kỷ luật sắp tới, lồng ghép các chi tiết không có thực để thổi phồng khuyết điểm, hoặc làm sai lệch bản chất với dụng ý xấu. Chúng xuyên tạc một cách trắng trợn rằng: Đó là do các phe cánh, bè phái “đấu đá” nhau, hạ bệ, thanh trừng nhau để tranh giành quyền lực... Sau khi đảng viên bị kỷ luật thì chúng quay sang kích động, đưa ra các câu hỏi nghi vấn tại sao trước kia không xử lý các sai phạm? cấp trên liên đới có bị kỷ luật không? ai thay thế, người đó thuộc phe cánh nào?...Trong các vụ việc sai phạm Đảng và Nhà nước ta đều chỉ đạo tổ chức điều tra, nghiêm khắc xử lý đúng người, đúng việc; những trường hợp cán bộ, đảng viên của Đảng liên đới trách nhiệm cũng bị xem xét, kỷ luật nghiêm khắc, song chúng cố tình lờ đi và xuyên tạc rằng Đảng và Nhà nước bao che. Không những thế, họ còn khéo che đậy thủ đoạn, cố tình chuyển từ vấn đề môi trường sang chính trị, lợi dụng vấn đề liên quan đến môi trường để kích động biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Có phải công tác kỷ luật của Đảng là yếu kém, thiếu khách quan, công tâm, nghiêm túc hay không. Thực chất không phải như vậy, Đảng ta luôn xác định công tác kỷ luật có ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm thường xuyên, hết sức bình thường của Đảng; mặt khác cũng là sự tất yếu phản ánh quy luật phát triển của đảng cầm quyền. Đồng thời, Đảng ta cũng luôn xác định khen thưởng và kỷ luật luôn là một mặt hoạt động thường xuyên của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để thực hiện tốt công tác này, khoản 1, Điều 35, Điều lệ Đảng quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý công minh, chính xác, kịp thời”. Khoản 1, Điều 2, Quy định 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cũng xác định: “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh”. Như vậy, mọi đảng viên đều bình đẳng, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân ngoại lệ, đứng ngoài, đứng trên kỷ luật của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong đấu tranh, duy trì nghiêm kỷ luật của Đảng.
Thực tiễn vừa qua cho thấy, Đảng ta đã thực hiện công tác kỷ luật bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng; nhờ đó, tạo được niềm tin của đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong lãnh đạo nhà nước và xã hội. Trong quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạnh Việt Nam, để đảm bảo sự trong sạch vững mạnh của tổ chức Đảng, Đảng ta đã tiến hành thường xuyên, chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đã phát hiện những vi phạm Điều lệ Đảng và kịp thời xử lý kỷ luật những đảng viên có khuyết điểm, bất kể họ là đảng viên giữ hay không giữ cương vị lãnh đạo. Đáng chú ý là, những sai phạm đó khá đa dạng, ở nhiều lĩnh vực, cả trong quản lý kinh tế, phẩm chất đạo đức, lối sống...Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đang tiến hành và đạt được kết quả quan trọng bước đầu. Nhiều vụ việc được truy xét, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, khách quan, được nhân dân đồng tình, nhất là những vụ kỷ luật cán bộ cao cấp của Đảng, như vụ cách chức nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy TPHCM...Quy trình tiến hành điều tra, xử lý kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, thận trọng, công tâm, nghiêm túc, đúng người, đúng tội, không phân biệt đảng viên là cán bộ Trung ương hay đảng viên ở cơ sở, là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, nghỉ công tác. Các vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đều được tổ chức đảng các cấp xem xét khách quan, toàn diện, thấu tình, đạt lý, trên cơ sở các quy định của luật pháp và Điều lệ Đảng, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc.

1 nhận xét:

  1. Mọi người dân phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa