Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

ĐOÀN KẾT ĐÂU PHẢI SỰ “CẦM NHẦM”

Sau thành công Đại hội XII của Đảng đến nay, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng với những phương thức, thủ đoạn và giọng điệu khác nhau. Hiện nay, vẫn giọng điệu cũ, họ lại cố tình xuyên tạc cả những vấn đề thuộc về tôn chỉ, mục đích của Đảng ta.

Về vấn đề đoàn kết trong Đảng, đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc, họ cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã vơ vào thành của mình (!). Đó chỉ là sự “cầm nhầm” - giống như kẻ gian lấy của người khác thì gọi là “cầm nhầm”. Họ cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam “là nhân tố chia rẽ và đối kháng dân tộc” (!).

Như vậy, là chúng cố tình lờ đi thực tiễn đất nước ta trong những năm đầu của thế kỷ XX, dân số nước ta chưa đến 30 triệu người, kinh tế rất lạc hậu, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đoàn kết muôn người như một (chỉ bằng sức người) đã làm nên Cách mạng Tháng Tám - cuộc cách mạng có một không hai trong lịch sử dân tộc - đã đánh đổ thực dân Pháp và phát xít Nhật, lập nên Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với sự đồng lòng, quyết tâm cao và niềm tin chiến thắng, chỉ với đôi vai và xe đạp thồ vận chuyển lương thực, thực phẩm của người Việt Nam, đã chiến thắng phương tiện vận chuyển bằng cơ giới của thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Không có sự đoàn kết sao người Việt Nam lại làm được điều đó? Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, không có sự đoàn kết sao khắp các chiến trường cả miền Nam và miền Bắc đều đồng lòng đánh Mỹ. Quân xâm lược đi đến đâu cũng gặp phải thiên la địa võng, khiến chúng không có đường đi và không nơi ẩn náu, chấp nhận thất bại.

Phải chăng họ đã “quên” lịch sử dân tộc: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng không đoàn kết sao nhân dân Việt Nam lại giành được “những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử”, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân ghi nhận cuộc sống của mình được nâng lên không ngừng.

1 nhận xét:

  1. Trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa