Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

THANH NIÊN QUÂN ĐỘI CẦN TÍCH CỰC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, CHẤP HÀNH NGHIÊM PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC, KỶ LUẬT QUÂN ĐỘI

Thanh niên Quân đội là đối tượng “ưu tiên” của các thế lực thù địch nhằm chuyển hóa tư tưởng, nhận thức và hành động. Vì vậy, họ phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, nhất là sự chống phá trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Để làm được điều này, thanh niên Quân đội cần phát huy sự nhanh nhạy, nhiệt huyết, sức trẻ và khả năng nắm bắt công nghệ, kết nối rộng; tích cực, chủ động nhận diện và thực hiện các biện pháp đấu tranh, tạo thành làn sóng mạnh mẽ, lấn át và nhấn chìm những thông tin xuyên tạc, kích động, không cho chúng lan truyền và tiếp cận tới nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đấu tranh, loại bỏ ngay từ đầu những thông tin xuyên tạc các sự kiện lớn của đất nước, các hoạt động tôn giáo,... nhằm lôi kéo, kích động tụ tập đông người, gây mất trật tự, an ninh xã hội và bất ổn về chính trị của các thế lực thù địch.
Để đấu tranh có hiệu quả, cần sử dụng linh hoạt hình thức, biện pháp. Đối với quan điểm thù địch, phải đấu tranh, phê phán mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, không mơ hồ, không thỏa hiệp. Với cán bộ, đảng viên có ý kiến trái chiều, cần đấu tranh, làm rõ đúng sai, phê phán các quan điểm sai trái; không phê phán, xúc phạm, đả kích cá nhân để họ giác ngộ ra vấn đề, không “đẩy” họ về phía bên kia. Hiện nay, các quan điểm sai trái, thù địch được lan truyền chủ yếu trên mạng xã hội. Vì vậy, thanh niên Quân đội cần tập trung đấu tranh bằng những bài viết, bình luận có tính khoa học, chứng cứ rõ ràng, lập luận sắc bén; qua đó, chỉ rõ đúng - sai, thật - giả; tránh kiểu đấu tranh thiếu văn hóa, không có tính thuyết phục. Đồng thời, tích cực gửi thông tin phản hồi để nhà cung cấp dịch vụ mạng gỡ bỏ, ngăn chặn kịp thời, tránh phát tán rộng rãi những nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội.

1 nhận xét: