Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

PHẢI XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI PHẢN ĐỘNG, XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Việc đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các tội phạm tuyên truyền xuyên tạc chống phá Nhà nước, lật đổ chính quyền là hoạt động được đặc biệt chú trọng. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất thế giới. Điều này tiềm ẩn những yếu tố đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, điển hình là tình trạng các thế lực thù địch, phản động sử dụng mạng viễn thông, Internet để tuyên truyền, đưa thông tin "thật, giả lẫn lộn" nhằm phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn với mục đích không đổi là xóa bỏ chế độ, sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trong vài năm trở lại đây, lực lượng chức năng qua công tác điều tra đã phát hiện và đưa ra xét xử hàng loạt đối tượng với âm mưu truyền truyền chống phá Nhà nước, lật đổ chính quyền. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã khẳng định, những thông tin xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch cùng sự lơ là, mất cảnh giác của một số cán bộ đảng viên đang là nguyên nhân dẫn đến tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tình trạng này có thể dẫn tới việc tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Để làm giảm và hạn chế tối đa các hoạt động xuyên tạc này của các đối tượng thù địch, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc, phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, tiếp tục khẳng định pháp luật, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích Quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng và thậm chí là phản bội Tổ quốc.

1 nhận xét: