Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

THỦ ĐOẠN CỦA THẾ LỰC ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào. Song, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội không thấy rõ điều đó, chúng  lợi dụng vấn đề này để chống phá sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân ta. Với thủ đoạn lợi dụng những vụ án tham nhũng liên quan đến cán bộ, đảng viên đã xảy ra hoặc những sự việc tiêu cực trong xã hội. Bằng những bài viết mang nặng sự suy diễn chủ quan, tô vẽ, thổi phồng, thậm chí xuyên tạc trắng trợn tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, quy kết  và thổi phồng cho “tham nhũng” là tình trạng “phổ biến”, “bản chất” của chế độ xã hội chủ nghĩa, một “căn bệnh” do cơ chế độc đảng lãnh đạo, do “năng lực quản lý yếu kém” của Nhà nước, có sự “bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí” của lãnh đạo, chính quyền các cấp, vu khống, bôi nhọ về đời tư, sự minh bạch của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Mục đích của chúng nhằm vẽ lên một bức tranh với gam màu xám về thực trạng xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Từ đó gây hoài nghi, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ Đảng viên với quần chúng nhân dân.
Đảng, Nhà nước ta không phủ nhận tham nhũng đã và đang tồn tại ở Việt Nam; Đảng ta đã khẳng định đây là vấn đề nhức nhối, là một trong những nguy cơ của cách mạng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng đối với xã hội, trực tiếp phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, dẫn đến nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”.
Bằng trách nhiệm chính trị, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh loại trừ những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng và loại trừ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, không để tham nhũng cản trở công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Và thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng hiện nay là bằng chứng xác thực nhất bác bỏ những luận điệu tuyên truyền phiến diện, chủ quan, thù địch để thực hiện mục đích, ý đồ xấu.

1 nhận xét: