Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

CON NGƯỜI PHẢI LÀ TRUNG TÂM CỦA CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Dân chỉ biết giá trị của độc lập, tự do khi dân được ăn no, mặc ấm”, lời dạy của Người được coi là tư tưởng chỉ đạo mọi hoạt động công tác chính sách của Đảng và nhà nước ta.
Thực hiện lời dạy đó, thời gian qua Đảng, nhà nước ta, cụ thể là các cấp, các ngành ở cả trung ương và địa phương đã nghiên cứu, xây dựng, ban hành cũng như cụ thể hóa, hiện thực hóa các chính sách hết sức đúng đắn, phù hợp; triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng độ, hiệu quả, đáp ứng được đông đảo lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân nói chung, các đối tượng chính sách nói riêng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó là những hạn chế, thiếu sót, thậm chí là các quan điểm, việc làm hết sức sai trái, nhằm trục lợi, cá nhân, lợi ích nhóm; thực tế cho thấy có những chính sách ban hành không nhằm vào đông đảo các đối tượng trong xã hội, mà chỉ nhằm vào “tầng lớp trên”, các đối tượng có chức, có quyền, phục vụ lợi ích của một bộ phận nhất định, trong một thời gian nhất định, khi đã đạt được mục đích đó rồi, thì bãi bỏ không thực hiện chính sách đó nữa…lại còn có những kiểu chính sách “đẽo chân cho vừa giầy”…gây bức xúc trong dư luận. Đó là việc xây dựng và ban hành chính sách, còn việc tổ chức thực hiện hoạt động công tác chính sách thì sao? Hiện tượng bớt xén, tư tưởng mỗi cấp giữ lại một tí tồn tại khá phổ biến hiện nay. Thử hỏi những hành động và việc làm như vậy có đúng với lương tâm, tình thương, trách nhiệm của người đứng đầu, các nhà lãnh đạo, quản lý hay không? Đất nước còn vô vàn những khó khăn, vô vàn những người nghèo khổ, những nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn không nơi nương tựa, không còn khả năng lao động…rất cần sự quan tâm, những bát cơm, manh áo…những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân họ còn làm được. Nhưng một bộ phận không nhỏ những người có chức, có quyền quên đi điều đó, đánh mất đi lương tâm, trách nhiệm của mình chỉ vì mục đích trục lợi cá nhân. Hãy tự suy ngẫm và nhìn nhận lại, mình là công bộc của dân thì phải có trách nhiệm lo cho dân, cho nước, phải đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân đã trao cho.

1 nhận xét: