Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

VẠCH TRẦN ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” là thủ đoạn đang được các đối tượng chống đối sử dụng nhằm chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Họ cố tình xuyên tạc, vu cáo Việt Nam “thiếu dân chủ”, “vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, lấy đó làm cái cớ để tuyên truyền sai lệch, nhằm kích động những phần tử bất mãn, phản động, chống đối Đảng, Nhà nước ta, tiến tới phủ nhận con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.
Ngoài ra, chúng còn lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của nhân dân, cán bộ để tạo sự hoài nghi về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo xã hội của Đảng, từng bước hạ thấp, làm mất lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận lịch sử; tiến đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội, từ đó làm thay đổi chế độ chính trị, nhằm tạo ra cơ hội chính trị và lợi ích cho chính bản thân họ mà không hề mang lại lợi ích gì dù là nhỏ nhất cho tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh đó, những nhà "dân chủ" này còn tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân, với nhiều chiêu bài như “hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc khiếu kiện”; “hỗ trợ nhân đạo kèm theo những điều kiện bắt buộc như tham gia hội, nhóm tham gia tọa đàm, hội thảo”, “kích động những người bất mãn với chế độ bôi nhọ cán bộ, công kích cấp ủy, chính quyền địa phương”…
Vì vậy, mọi người hãy cùng nhau lên án những hành động tội ác lợi dụng vấn đề "dân chủ" chống đối chính quyền, lừa bịp người dân của những nhà "dân chủ". Và mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây rối, phá hoại này một cách thích đáng./.

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch chỉ mượn nhân quyền để chống phá đất nước mà thôi

    Trả lờiXóa