Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

SỰ XUYÊN TẠC CỦA NHỮNG KẺ NGỘ NHẬN

Liên quan đến những sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên những kẻ ngộ nhận hay cố tình để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo bản chất của chế độ ta. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ mèm rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”, “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”,…Ngoài ra, chúng còn đồng thời lợi dụng cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng để chống phá Đảng, kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của nhân dân. Ấy thế mà, một số người có nhận thức chính trị kém, không tìm hiểu đầy đủ, mới lướt qua các trang tin của chúng đã vội tin và có cái nhìn lệch lạc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cao hơn nữa, là có cái nhìn lệch lạc đối với bộ máy chính quyền mà chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”.
Thực tế Đảng ta đang ra sức ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đang được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta đã luôn phải tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình.

Kể từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách hành chính,… đã đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng. Thế nhưng các thế lực thù địch và những kẻ lơ mơ chính trị lại đang lợi dụng đấu tranh khắc phục khuyết điểm, tiêu cực của Đảng ta để chống phá. Thiết nghĩ, cho dù chúng có sử dụng biện pháp, cách thức nào đi nữa thì những kẻ thường xuyên rêu rao bôi nhọ, xuyên tạc thành quả cách mạng và sự lỗ lực của Đảng ta trong việc xây dựng một xã hội mới tốt đẹp là không thể phủ nhận. Không thể chỉ nhìn vào những mặt tiêu cực và tin theo sự xuyên tạc, bịa đặt của bọn “lưu manh chính trị”. 

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực và thẳng thắn vạch trần bộ mặt thật nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận chính xác ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa