Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

CHỐNG THAM NHŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤU ĐÁ HAY THANH TRỪNG NỘI BỘ

Tham nhũng, tiêu cực, lãng phí không phải bây giờ mới có, mà đây là căn bệnh xấu đã có từ lâu đời trong xã hội, “căn bệnh” này luôn đe dọa đến sự tồn vong của chế độ cầm quyền. Thực tế đã chứng minh, ở đâu có quyền lực, ở đó có tham nhũng. Chống tham nhũng trong bất cứ thời đại nào cũng là để giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ.

Đối với Việt Nam, ngay từ khi nước Việt Nam non trẻ vừa mới thành lập, Đảng và Bác Hồ đã kiên quyết trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Và vụ án Trần Dụ Châu nổi tiếng trong lịch sử năm 1950 là một minh chứng (Trần Dụ Châu - nguyên Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu, tiền thân của Tổng Cục hậu cần đã bị tử hình). Việc nghiêm khắc xử lý vụ án Trần Dụ Châu hơn nửa thế kỷ trước vẫn là bài học quý cho việc chống tham nhũng, lãng phí hiện nay. Chúng ta đã và đang tiếp tục đạt được kết quả bước đầu trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng nhằm làm trong sạch Đảng, trong sạch bộ máy. Công tác chống tham nhũng được ví như một thân cây khi có con sâu, con mọt cần phải loại bỏ ra khỏi thân cây, giữ cho cây khỏe mạnh, phát triển tốt hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở “quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác, phải tẩy sạch nó, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc”. 

Vì vậy, việc chống tham nhũng không phải bây giờ chúng ta mới làm, mà đã làm từ lâu, làm thường xuyên và hiện nay đang được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả rất quan trọng, như phát biểu kết luận Hội nghị Toàn quốc tổng kết 8 năm công tác phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Từ sau khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận”.

Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó nhiều cán bộ, thuộc diện BCHTW quản lý. Qua đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, tuyệt đại đa số ý kiến người dân (93%) bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Điều đó khẳng định công tác chống tham nhũng hiện nay của Đảng, Nhà nước ta là nhiệm vụ rất quan trọng và được tiến hành thường xuyên, nhằm làm trong sạch tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, không phải cuộc “đấu đá” hay “thanh trừng nội bộ” như một số kẻ rêu rao trên mạng xã hội nhằm là nhiễu loạn thông tin, đánh lừa dư luận, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét