Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

VỮNG LÒNG TIN VÀO ĐẢNG

Với những toan tính chính trị bẩn thỉu của bọn “kền kền” chống phá cách mạng Việt Nam, bất kỳ một diễn biến nào xảy ra trong xã hội hiện nay đều có thể trở thành cái cớ để chúng tập trung “mổ”, “rỉa”. Đặc biệt, khi mạng xã hội trở thành phổ biến, thì cường độ, thủ đoạn chống phá của chúng lại càng trở nên hung hăng, đê tiện. Trong những này vừa qua, nhân việc một số người tự nhận là “đảng viên” tuyên bố “bỏ đảng”, trên hàng loạt trang thông tin mạng, bọn “kền kền” lại ra rả những luận điệu cũ rích chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thật không khó để nhận diện những luận điệu chống phá của bọn “kền kền”. chúng đặt Đảng đối lập với Nhân dân, tự nhận là người “đại diện” Nhân dân để phán xét Đảng, hòng làm lay chuyển lòng tin chính trị của Nhân dân với Đảng. Nhưng chúng đã nhầm, cố tình nhầm. Chúng càng hung hăng hò reo chống phá thì càng khẳng định lòng tin chính trị vững bền của Nhân dân với Đảng. Đồng thời khẳng định, giữ vững lòng tin chính trị của Nhân dân với Đảng là mục tiêu phấn đấu của Đảng, cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi thử thách, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được lòng tin chính trị trong lòng dân tộc. Lòng tin chính trị đó được xây dựng bằng bao hy sinh, phấn đấu của các thế hệ đảng viên, từ khi Đảng còn hoạt động bí mật, bằng uy tín cách mạng cũng như nhân cách cao cả của các lãnh tụ của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ thực tế cách mạng Việt Nam có thể thấy, vai trò và uy tín của người đứng đầu là vô cùng quan trọng với việc Đảng giữ vững được lòng tin của nhân dân. Với việc bôn ba cách mạng, hy sinh cả xương máu và hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cách mạng, những thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền bối, mà đại diện tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được lòng tin yêu và kính trọng của quần chúng, qua đó củng cố và giữ vững lòng tin với Đảng của nhân dân.

Giai đoạn hiện nay, cũng không thiếu những tấm gương đảng viên ở mọi cương vị, bằng lời nói, bằng hành động, bằng quyết tâm chính trị bền bỉ, sắt đá đã góp phần giữ vững lòng tin chính trị của quần chúng nhân dân với Đảng, đồng thời được nhân dân tin yêu, kính trọng.

Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc hiện nay, đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vẫn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã phát động cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng với quyết tâm cao độ và niềm tin mãnh liệt chính là một trong những biện pháp để Đảng tích cực giữ gìn và bồi đắp lòng tin chính trị trong lòng dân tộc. Chính vì vậy, cùng với tiếp tục lãnh đạo thực hiện có kết quả các mục tiêu về phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, ổn định xã hội, thì việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội chính là để khẳng định vững chắc vị trí của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét