Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

THẾ TRẬN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Xuất hiện khá dè dặt ở thời gian đầu, nhưng gần đây, ngày càng có nhiều cựu chiến binh (CCB) tham gia mạng xã hội. Sự xuất hiện của họ mang đến một "chất" rất riêng, đó là những thông tin, những dòng trạng thái nghiêm túc, đáng tin cậy. Rất nhiều trong số các CCB-facebooker (người sử dụng facebook) chủ trương "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", thường xuyên lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận trên mạng xã hội; bên cạnh đó, không ít người đấu tranh không khoan nhượng với những thông tin xấu độc, đặc biệt là những thông tin xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng...

Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội. Thời gian qua, các cấp hội đã chứng tỏ vai trò tích cực trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Cùng với những ưu điểm và thành tựu lớn, cũng phải thẳng thắn nhận thấy một số CCB mắc bệnh "công thần", nói và viết chưa đúng, thậm chí sai với đường lối, quan điểm của Đảng. Đây cũng là nội dung cần phải đấu tranh, vì không có gì thuận lợi hơn là những người đồng đội tâm sự, góp ý cho nhau, kể cả những câu chuyện trên mạng xã hội-một môi trường sống mới của con người. Đặc biệt, CCB là những người rất kiên quyết trong chống tiêu cực, tham nhũng ở cơ sở. Cho nên, kết hợp và phát huy vai trò của CCB trong cuộc chiến chống "nội xâm" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc rất nên làm, cần được tổ chức chặt chẽ, thống nhất để mang lại hiệu quả cao nhất.

Vai trò của CCB trong cuộc chiến trên không gian mạng không chỉ thể hiện ở việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc sự thật của thế lực thù địch mà còn góp phần bảo đảm thông qua không gian mạng, CCB tạo được sức hút cộng đồng, từ đó lan tỏa những điều tích cực, tốt đẹp, hạn chế, loại bỏ những thông tin sai trái, xấu độc. Khi có hàng nghìn, hàng vạn tài khoản mạng xã hội của các CCB tiêu biểu thì thế trận quốc phòng toàn dân trên mạng xã hội sẽ trở thành hiện thực. Đây là vấn đề rất mới mẻ với không chỉ các cấp hội CCB mà còn là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp hiện nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét