Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

TÂM ĐỊA ĐEN TỐI CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trước thông tin về kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 của Việt Nam, tổ chức khủng bố Việt Tân đã có hành động vô cùng đốn mạt đến mất nhân tính khi lợi dụng sự mất mát, đau thương này để thực thi âm mưu chính trị thấp hèn, đổ lỗi cho chính quyền, kích động các hành vi chống phá. Từ ngày 13/11/ 2021, trên các trang mạng xã hội của tổ chức khủng bố Việt, đã đăng tải nhiều bài viết với tiêu đề phản động như: “Lại tẩy xóa trách nhiệm”, nhằm thực hiện dã tâm chính chính đê hèn của chúng là kích động đồng bào lợi dụng lễ tưởng niệm để gây rối, làm mất an chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bọn chúng thật nhẫn tâm, bỉ ổi, không từ một thủ đoạn nào để lợi dụng, thậm chí lợi dụng cả mất mát, đau thương của đồng loại để phục vụ âm mưu chính trị đen tối của mình. Với việc làm xấu xa của bọn chúng, trước sau chúng cũng nhận quả báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét